Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Terugblik op 2 jaar Haute Equipe

arnout-foto.png

Op 1 april 2022 werk ik precies twee jaar voor Haute Equipe; een mooi moment voor een evaluatie. Werken voor een detacherings- en adviesbureau was nieuw voor mij en ik ging onbevangen van start. Het zijn zeker geen saaie jaren geworden. Mijn ervaringen over de afgelopen twee jaar leveren in ieder geval genoeg stof op voor een terugblik.

Mijn verwachting vooraf

Omdat ik het werk als jurist bij de overheid telkens hartstikke leuk vond maar ook altijd weer benieuwd was naar nieuwe bestuursorganen en andere rollen en taken, hoopte ik bij Haute Equipe een vaste basis te vinden van waaruit ik een grote variatie aan opdrachten kon vervullen. Ik wilde bijvoorbeeld graag aanbestedingen begeleiden, met subsidieverstrekking aan de slag, klussen in het sociaal domein doen en vooral ook opdrachten op voor mij nog onbekende terreinen. Verder hoopte ik op een fijne club mensen, voldoende ruimte om mezelf te kunnen zijn en verder te ontwikkelen, zelf mijn opdrachten te kunnen kiezen, naast de detachering ook adviseringsklussen op te kunnen pakken en een stimulerende omgeving te treffen.

De opdrachten: afwisselend, leuk, uitdagend en leerzaam.

Het lijstje aan opdrachten zegt eigenlijk genoeg:
- Senior juridisch medewerker Stedelijke ontwikkeling, gemeenten Amstelveen en Aalsmeer (juni 2020 - okt 2020);
- Juridisch advies over het sociaal domein voor Aan-z (april 2020 - nov 2020);
- Begeleiden aanbesteding regionale energiestrategie (RES) voor de Regio Rotterdam Den Haag (april 2020 - dec 2020).
- Senior allround juridisch adviseur, gemeente Pijnacker-Nootdorp (nov 2020 - jul 2021 en jan 2022 tot apr 2022);
- Beschrijvend document opstellen voor de aanbesteding van verduurzamingsexperts voor DVvE B.V.  (juni 2021)
- Jurist bezwaar en beroep sociaal domein, gemeente Rheden (jan 2021 - jul 2021)
- Secretaris commissie bezwaarschriften, OVER-gemeenten (okt 2021 – jan 2022)

Verder mocht ik tussendoor ook nog zes weken volledig doorbetaald met vaderschapsverlof. En ik heb verschillende collega’s geholpen bij verschillende andere adviesklussen op het gebied van inkoop sociaal domein en gemeentelijke samenwerking, zoals ze mij ook hebben geholpen bij mijn adviesklussen.

Op 23 maart 2022 startte ik als subsidiejurist bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit heeft echt mijn stoutste verwachtingen overtroffen. De variatie aan opdrachten, rollen, taken en opdrachtgevers was enorm.

Ik heb kortom veel dingen kunnen doen en leren binnen de rechtsgebieden en beleidsterreinen waar ik al affiniteit mee had, en heb uitgebreid kennis gemaakt met voor mij nog onbekende terreinen.

Het bedrijf Haute Equipe: stimulerend en tegelijkertijd gemoedelijk.

Hoe langer ik bij het bedrijf zit en hoe beter ik het leer kennen, hoe meer ik het ga waarderen. Dat is wel een contrast met mijn eerdere werkervaring waarbij mijn enthousiasme meestal afnam in de loop van de tijd. Hoe komt dat nou? De afwisseling aan opdrachten is belangrijk voor me; maar dat ik dat vanuit Haute Equipe doe, is misschien nog wel belangrijker.

Ten eerste omdat ik heel veel ruimte krijg om het adviseurschap zo in te vullen als ik zelf wil en ook heel veel ruimte krijg om zelf mijn opdrachten te kiezen. Dat hangt direct samen met het vertrouwen en de waardering die Haute Equipe geeft aan zijn adviseurs. Het is de bedoeling en het uitgangspunt dat iedereen heel blij is om hier te werken

Daarnaast is Haute Equipe een informele en platte organisatie. Er zijn twee directeur-eigenaren, die heel betrokken zijn bij iedereen en zichzelf vooral heel dienstbaar en stimulerend opstellen. Eigenlijk wordt het personeel op een voetstuk geplaatst . Zij zijn echt bezig met een bedrijf bouwen waar ze zelf ook het liefst hadden gewerkt in hun tijd als adviseur. Verder zijn er eigenlijk geen hiërarchische verhoudingen.

Het is heerlijk samenwerken met mijn collega Haute Equipers. Iedereen is gedreven, betrokken, positief en aardig. Iedereen gunt elkaar het beste. En iedereen – ongeacht achtergrond of ervaring –  is gelijk. Er is echt een bedrijfscultuur waarin iedereen zich heel behulpzaam en vol waardering en respect naar elkaar opstelt. Iedereen wordt gestimuleerd om te bedenken wat je het liefst zou willen en om daar voor te gaan. Ik vind het een erg stimulerende en tegelijkertijd gemoedelijke omgeving.

Het juridisch team: mooie diverse mix aan consultants.

Al het goede dat ik schrijf over Haute Equipe is in het bijzonder van toepassing op het juridisch team. Ik trek me op aan de bijzondere talenten en de collega’s met veel ervaring.

Ik heb vooral in mijn eerste half jaar bij Haute Equipe veel positieve energie gekregen van de twee teamaanvoerders. Dit zijn geen leidinggevenden, maar zij vormen een connectie tussen ons team en de directie, de businessunit en de andere teams. Daarnaast richten de aanvoerders zich op het verwerven van opdrachten en werven zij talent. Ook zorgen ze  voor een zachte landing van nieuwe teamgenoten. De aanvoerders benadrukken binnen de organisatie nog eens extra het belang van de adviseurs.

Sinds kort ben ik voorzitter geworden van de vakgroep Algemeen Bestuursrecht. Het juridisch team kent vier vakgroepen: grondzaken, OOV, privacy en een parapluvakgroep Algemeen Bestuursrecht, waar eigenlijk alle overige rechtsgebieden onder vallen. Als trekker van de vakgroep word ik een dag per maand vrijgehouden om me in te zetten voor het ontwikkelen van de vakgroep en het team. Bijvoorbeeld om nieuw talent te werven, artikelen en blogs te schrijven, samenwerkingen tot stand te brengen en informatie-uitwisseling te verbeteren.  Maar bijvoorbeeld ook om binnenkort een bijdrage te leveren aan het vak Staats- en Bestuursrecht in de Praktijk dat wordt gegeven in de masteropleiding aan de UvA.

Voorlopige conclusie

Ik kan terugkijken op twee topjaren bij Haute Equipe, echt een hoogtepunt in mijn loopbaan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de fantastische bijeenkomsten, feesten en activiteiten; het genot van een fijne leaseauto, de gevolgde opleidingen en het prima salaris. Kortom: op naar de vijf jaar!

Uiteraard hoop ik het momentum vast te houden en nog veel mooie klussen uit te voeren, samenwerkingen aan te gaan, opleidingen te verzorgen en leuke nieuwe collega’s te mogen verwelkomen. Dus: heb je een scherpe bestuursrechtjurist nodig die goed thuis is in het sociaal domein, ruimtelijk domein of subsidie- en aanbestedingsrecht, of ben je er zelf een en wil je nader met ons kennismaken? Stuur een email naar arnout.denbrok@haute-equipe.nl of info@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
0-2-.jpg
Arnout den Brok
Juridisch adviseur
arnout-foto.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.