Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Starten samenwerkingsverband

samenwerking-1.jpeg

Veertien gemeenten en provincie Overijssel in Twente stonden begin 2019 voor de opgave samen een Omgevingsdienst voor Twente te starten. Wettelijk mocht men in Twente niet doorgaan met de bestaande netwerk-RUD. Er moest een gemeenschappelijke regeling (GR) worden opgericht en medewerkers moesten vanuit gemeenten met hun taken overkomen naar deze GR. Zij zorgen voor vergunningverlening, handhaving en toezicht op milieuwetgeving.

Begin 2019 werd een directeur/kwartiermaker aangesteld. Haute Equipe leverde de programma-manager om dit traject gestructureerd aan te pakken en te zorgen voor soepele bestuurlijke besluitvorming.

De voorgaande jaren waren diverse kwartiermaker gekomen en gegaan. Bestuurders in Twente hadden geen goede ervaringen met het oprichten van samenwerkingsverbanden. Ook hier lagen belangen en visies van deelnemers nogal uiteen. “In zo’n omgeving moeten je aanpak en het proces van de besluitvorming kristalhelder zijn. De inhoud lag vaak precair; irritaties over het proces of de kwaliteit van de stukken kun je er dan niet bij hebben”, vertelt Geert de Gaaij, programma-manager voor de inrichting. “Ook een tijdige afstemming met ambtenaren die de bestuurders adviseren, was zo’n kritische succesfactor”, aldus de Haute Equiper, die ook een aantal inhoudelijke dossiers zelf verzorgde, zoals het vervoersbeleid en het financiële traject.

We hebben de directeur/kwartiermaker qua programma-management ontzorgd. Hij kon zich richten op het bestuurlijke en personele draagvlak voor deze operatie en de inhoudelijke keuzes. We waren met 5 projectleiders en 5 medewerkers immers zijn organisatie aan het bouwen en inrichten, qua sturing en beheersing, financiën, P&O, procesinrichting, communicatie en informatievoorziening.

Voorspelbaar zijn en degelijk werk leveren, dat leverde het vertrouwen op dat het dit keer wel ging lukken. En allengs zetten meer mensen de schouders eronder. Op 1-1-2019 kwamen zo’n 70 mensen formeel over en de Omgevingsdienst daadwerkelijk van start.

Terug naar overzicht
geert.jpeg
Geert de Gaaij
Senior adviseur
samenwerking-1.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.