Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Succesverhaal (deels) ontvlechten samenwerkingsverband

ontvlechten-1.jpg

Waar samenwerkingsverbanden worden opgericht, komt het ook voor dat een samenwerkingsverband na verloop van tijd (deels) wordt ontvlochten.

Voor een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) heeft Haute Equipe een adviesrapport geschreven, waarbij 1 van de deelnemende partijen het voornemen heeft, als gevolg van een gemeentelijke fusie, niet langer deel te nemen in de huidige ISD en overgaat naar een andere ISD.

De uittreding van de gemeente uit de ISD heeft gevolgen voor de samenstelling van de gemeenschappelijke regeling, de consequenties die daaruit voortvloeien en natuurlijk voor de cliënten die nu vanuit ISD worden bediend en ondersteund. Vooral de cliënten mogen geen hinder ondervinden van de overgang van de gemeente naar de nieuwe gemeente en de ISD.

In dit document is advies gegeven over de consequenties van het uittreden van de gemeente uit ISD. De consequenties zijn geïnventariseerd op de PIOFACH aspecten. Waar nodig zijn de onderdelen uitgebreid met extra paragrafen om alle informatie onder te kunnen brengen en logisch te rubriceren. Leidend bij het bepalen van de consequenties is de opdracht die door de directie van ISD  aan Haute Equipe is verstrekt.

Terug naar overzicht
geert.jpeg
Geert de Gaaij
Senior adviseur
ontvlechten-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.