Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

STO project Techniekpact West-Friesland

afbeelding1-2.jpg

Meer aandacht voor techniek op het primaire onderwijs, meer leerlingen in de techniekopleidingen in het voortgezet onderwijs en op het mbo en het verder verstevigen van de onderlinge samenwerking; dit zijn de belangrijkste doelen van het Techniekpact West-Friesland.

De regio West-Friesland kampt met een demografische krimp gekoppeld aan een stevige economische groei. Dit leidt tot arbeidsmarktknelpunten waarbij één van de grootste knelpunten het groeiende tekort aan goed opgeleide technische vakkrachten en specialisten is. Hier ligt ook voor het VMBO in de regio een grote uitdaging. Het techniekonderwijs op het VMBO kampt met een dalende leerling instroom, verouderde infrastructuur en kwetsbare, vergrijzende docententeams. Hoogste tijd voor een bundeling van krachten en een gezamenlijke inzet om het tij te keren.

Vrijwel alle onderwijsinstellingen (PO, VO/VMBO, PRO, VSO en MBO), bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten in West-Friesland hebben zich verenigd in het TechniekPact die in januari 2020 formeel is gestart.  Ondanks dat het programma fors moest worden aangepast als gevolg van corona, heeft alles in het teken gestaan van denken in mogelijkheden. Hierdoor hebben, ook in de corona hoogtijden, masterclasses, presentaties en excursies (online) hun doorgang gevonden.

robotica-7-14-003-.jpg

In de eerste twee jaar is er fors geïnvesteerd in de ontwikkeling en productie van lesmaterialen ter bevordering van het VO/VMBO en PO, hebben de VO/VMBO en MBO partners in de eerste anderhalf jaar van het project geïnvesteerd in de technieklokalen en/of technieklabs en zijn de geplande kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de TechniekTeams volop in uitvoering. Daarnaast zijn de eerste twee Techniek Concentratie Punt (TCP) Techlab geopend op het Tabor College d’Ampte en op het Martinuscollege. In het Techlab gaan de leerlingen aan de slag met zowel de moderne technieken als de traditionele technieken.

Haute Equipe
Haute Equipe heeft het TechniekPact West-Friesland succesvol ondersteund bij het verwerven van subsidie. Door het vormgeven van een scherp projectplan, een strakke begroting en het aantrekken van de juiste partners is er bijna €5 miljoen financiering toegekend vanuit Sterk Techniek Onderwijs (STO)! Een interessant project als dit helpen wij graag verder en daarom ondersteunen wij de samenwerkingspartners ook gedurende de projectperiode in de administratieve verantwoording en de periodieke rapportages.

Meer weten?
Meer weten over het project of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van subsidies? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
9212-fvdb-20181005.jpg
Marcel Deen
Subsidieadviseur
afbeelding1-2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.