Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

SLIM project West-Friesland

traktor-he-3.jpg

Op 14 maart 2019 is door 35 partijen in de tuinbouw het tuinbouwakkoord ondertekend. Eén van de thema’s in dit akkoord is Arbeidsmarkt & Onderwijs. De ambitie is dat het thema Arbeidsmarkt & Onderwijs gaat bijdragen aan een robuust tuinbouwcluster in Nederland waar op lange termijn goed opgeleide theoretisch en praktijkgeschoolde mensen bijdragen aan een gezonde, circulaire tuinbouwsector. In 2030 heeft de tuinbouwsector een goed imago, een concurrerende positie op de arbeidsmarkt en kwalitatief uitstekende opleidingsvoorzieningen, die passen bij de economische positie, waardoor er voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar zijn. Om deze ambitie te realiseren is aan de thematafel Arbeidsmarkt & Onderwijs van GreenportsNL het voornemen uitgesproken dat de afzonderlijke Greenports in Nederland gebruik willen maken van de SLIM-regeling om zo bij te dragen aan versterking van de leercultuur in de sector. SLIM staat voor Stimuleren van leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven. Met behulp van de subsidie uit de SLIM-regeling kan het tuinbouwcluster stappen maken in een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ voor alle werkenden in de sector.

slider-traktor.png

Het project SLIM West-Friesland is dan ook geïnitieerd door Greenport Noord-Holland Noord. In 2020 is dit project gehonoreerd met subsidie, waardoor 9 West-Friese bedrijven kunnen samenwerken om een bijdrage te leveren aan initiatieven in mkb-ondernemingen gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De duur van het project is 2 jaar. Met een bijdrage vanuit de SLIM regeling van ruim

€ 150.000 zetten de bedrijven zich gezamenlijk in voor het ontwikkelen van een ‘Lerende Omgeving’ voor een ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Het initiatief heeft als beoogde resultaten: stimulerende, vraaggerichte en gedragen opleidings- en ontwikkelplannen, een uitgewerkt systeem van periodieke ontwikkelgesprekken en bouwstenen voor een Agri-training en opleidingscentrum.

Haute Equipe was al vroeg in het proces betrokken bij dit initiatief. Voor dit project heeft Haute Equipe de subsidieaanvraag geschreven en tijdens de looptijd van het project zijn we betrokken bij het projectbeheer en de projectadministratie. Wij zullen de partners ondersteunen bij de administratieve verplichtingen en rapportages.

traktor-he-1.jpg

Meer weten over dit mooie project of wat Haute Equipe voor u kan betekenen? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
9212-fvdb-20181005.jpg
Marcel Deen
Subsidieadviseur
traktor-he-3.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.