Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Hoe Sanne & Dian als beleidsadviseurs Toeslagenaffaire bijdragen aan Vrede, Veiligheid en Rechtvaardigheid

thumbnail-sdg-sanne-en-dian.png

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Om een inkijkje te geven hoe elke Haute Equiper bijdraagt aan een betere wereld, verbinden we in deze rubriek een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de VNG en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Deze keer de opdracht van Sanne en Dian bij gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk als Beleidsadviseurs Toeslagenaffaire.  

Duurzaam en menselijk herstel voor toeslagenouders 

In 2017 bracht een samenwerking tussen Trouw en RTL Nieuws de kinderopvang-toeslagenproblematiek aan het licht, waarna de Tweede Kamer in 2019 een onderzoek instelde naar wat later de toeslagenaffaire zou gaan heten. Duizenden gezinnen werden onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag, waardoor veel gezinnen in de financiële problemen raakten. Vijf jaar later wachten veel Nederlanders nog steeds op een passende afhandeling, die niet alle littekens weg zal kunnen nemen. Onze adviseurs Sanne en Dian worden bij de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk ingezet binnen het hulpteam Toeslagenaffaire, om toeslagenouders een zo waardig, duurzaam en menselijk mogelijk herstel te bieden. Als beleidsadviseur zijn zij de brug tussen de uitvoering en het beleid, en maken ze de vertaalslag van nationale ontwikkelingen naar de lokale praktijk. Lees hier meer over de inhoud van deze opdracht. 

Doel 16 van de SDG’s: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid 

Doel 16 van de duurzame ontwikkelingsdoelen focust op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het uitbouwen van doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen op alle niveaus. De toeslagenaffaire, en met name onze bijdrage aan de verlichting van de gevolgen van de toeslagenproblematiek, linkt hieraan. “Het hulpteam, waarbinnen wij als beleidsadviseur werkzaam zijn, probeert het vertrouwen van de toeslagenouders in de overheid te herstellen. Dit doen we door het gesprek aan te gaan, een luisterend oor te bieden, de goede vragen te stellen en vervolgens de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Als beleidsadviseur zijn we bijvoorbeeld ook bezig om samen met toeslagenouders ingewikkelde regelingen, zoals de kind-regeling, begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid voor een brede doelgroep.” 

Representatieve besluitvorming en transparante organisaties 

“Wat we daarnaast voornamelijk proberen vanuit onze rol als beleidsadviseur toeslagenaffaire, is het creëren van ‘ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus’ (Subdoel 16.7). Dit doen we door deel uit te maken van een hulpteam, waarbij wijzelf de landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en deze vertalen naar onze praktijk. Door de unieke positie van onze functie zitten wij dicht bij de ouder, dicht bij de uitvoerende collega's, maar zijn wij ook het aanspreekpunt voor de wethouders. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en zorgen dat ieders stem op de juiste tafel gehoord wordt. Tegelijkertijd informeren we de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook over onze praktijk, zodat er een wisselwerking ontstaat. Op deze manier dragen we bij aan het ‘ontwikkelen van een verantwoordelijke en transparante (gemeentelijke) organisatie’ (Subdoel 16.6), waarbij we leren van elkaar op alle niveaus. We durven verantwoordelijkheid te nemen in de ondersteuning van de toeslagenouders; wat is er nodig?  Wat is onze rol hierin? Daarnaast nemen we verantwoordelijkheid richting het Rijk; zij hebben praktijkinformatie nodig om hun eigen organisatie te verbeteren en representatief te maken.” 

Niet-discriminerende wetten 

“Met ons werk binnen de toeslagenaffaire wordt natuurlijk niet het gehele probleem opgelost. Maar door ons in te zetten voor de toeslagenouders en in gesprek te blijven met het Rijk (in ons geval de VNG en het Uitvoeringsteam Herstel Toeslagen (UHT)), proberen we wel toekomstige schandalen, zoals de toeslagenaffaire, te voorkomen. Daarnaast stellen we zowel landelijk als lokaal de juiste beleidslijnen op en nemen we hier waar mogelijk een voorbeeld aan in de toekomst. Als externe adviseurs brengen wij tevens een frisse blik. Dit helpt ons buiten de bestaande kaders, waarbinnen het toeslagenschandaal heeft kunnen plaatsvinden, te denken en te handelen. Dit draagt bij aan het ‘bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen’ (Subdoel 16.b).  


Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
profielfoto-sanne-1.jpg
Sanne van Gameren
Adviseur Sociaal Domein
thumbnail-sdg-sanne-en-dian.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.