Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Samen verder naar een sterk technisch onderwijs!

onderwijs.jpg

Op 1 juli 2019 maakte minister Slob bekend welke onderwijsregio’s subsidie krijgen vanuit de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Haute Equipe heeft drie succesvolle subsidieaanvragen ondersteund van regionale samenwerkingsverbanden van po, vmbo en mbo onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven. Deze drie regio’s ontvangen in totaal €13,5 miljoen subsidie! Het vmbo is de penvoerder van deze STO regeling.

De regeling 'Sterk techniekonderwijs 2020-2023' is in september 2018 gepubliceerd. In totaal is €100 miljoen subsidie per jaar beschikbaar die moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 de bestaande samenwerking met partners in de regio verder versterken en intensiveren.

Haute Equipe heeft in de afgelopen periode veel onderwijsprojecten voor de regio Kop van Noord-Holland, Noord Kennemerland en West-Friesland mede vormgegeven. Wij hebben ondersteund bij de totstandkoming van de samenwerkingsverbanden, regiovisies, plannen van aanpak en begrotingen.

Wil je meer weten over onze projecten en opdrachtgevers? Neem contact op met onze collega Marcel en ontvang het digitale factsheet over 'samen verder naar een sterk technisch onderwijs'.

Terug naar overzicht
9212-fvdb-20181005.jpg
Marcel Deen
Subsidieadviseur
onderwijs.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.