Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

RIFmbo project PurmerValley

rif-mbo-1200-breed.jpg

Stichting PurmerValley ontvangt 2,5 miljoen euro om het ICT-onderwijs in de regio Purmerend te versterken en te verrijken. Er is een groot tekort aan goed geschoolde ICT’ers. Om dit tekort terug te dringen heeft Stichting PurmerValley een actieplan opgesteld om jongeren te interesseren voor een opleiding en een baan in de ICT. Haute Equipe heeft ondersteund bij het opstellen van de subsidieaanvraag en zal adviseren tijdens de uitvoering van het project.

Publiek-privaat samenwerkingsverband
PurmerValley is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Purmerend en heeft als ambitie het beste ICT-onderwijs van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal aan te bieden. Het Horizon College heeft als penvoerder een aanvraag ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Afgelopen week werd bekend dat ruim 8 ton subsidie is toegekend. Daarnaast draagt de Provincie Noord-Holland en de gemeente Purmerend bij en investeren het bedrijfsleven en het onderwijs fors in het project.

Jongeren enthousiast maken voor ICT
Jongeren enthousiast maken voor ICT: dat is de belangrijkste focus voor de komende jaren. Met deze enorme financiële impuls kunnen kinderen de gehele schoolperiode, van kinderopvang en basisschool tot en met beroepsonderwijs, actuele ICT-kennis opdoen binnen hun belevingswereld. Via deze zogenoemde doorlopende leerlijn wil de stichting PurmerValley de instroom van het aantal mbo-studenten dat bij het Horizon College kiest voor een ICT-opleiding in 2025 verdubbelen.

Partners PurmerValley
De partners van PurmerValley zijn: Horizon College, Purmerendse Scholengroep (PSG), SG de Triade (Atlas College), Stichting Kinderopvang Purmerend, Hogeschool Inholland, CPOW, FacilityApps, Spot, Searchuser, ITSD, Netformatie, gemeente Purmerend, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Benieuwd wat Haute Equipe voor jouw organisatie kan betekenen?
Ben je benieuwd welke mogelijkheden voor fondsen of subsidies er voor jouw organisatie zijn? Of wil je graag een extra paar ogen dat naar jouw aanvraag kijkt? Neem dan contact Marcel Deen (marcel.deen@haute-equipe.nl).

Terug naar overzicht
9212-fvdb-20181005.jpg
Marcel Deen
Subsidieadviseur
rif-mbo-1200-breed.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.