Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

REACT EU project Digital Farming

precisiespuiten.png

Een meer duurzame koers voor de landbouw is noodzakelijk. Niet alleen voor een betere lucht, water en natuurkwaliteit, maar ook voor een gezonde bodem en goede toekomst van de boerenbedrijven. De agribusiness staat dan ook voor grote opgaven in de transitie naar duurzame landbouw en precisielandbouw is een van de oplossingsrichtingen. In een samenwerking tussen telers, technische- en adviesbedrijven en kennisinstellingen geeft het project Digital Farming een impuls aan digitale innovaties, de technologische ontwikkeling en het onderzoek in de precisielandbouw.

Met precisie spuittechnieken is het mogelijk om gewassen op plantniveau te bespuiten. Hierdoor kunnen telers fors minder middelen gebruiken. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten doordat de planten sterker en gezonder groeien. Het Digital Farming NHN-project richt zich concreet op drie verschillende toepassingen van precisielandbouw: precisiespuiten van basis- en overbemesting, precisiespuiten van gewasbeschermings- middelen, en precisiespuiten van onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor deze precisietechnieken zijn al verschillende onderdelen beschikbaar, maar om deze onderdelen integraal te verbinden en passend te maken voor de werkzaamheden op het land, is een verdere digitaliseringsslag nodig.

Bij het project zijn in totaal negen partijen actief betrokken, die elk een bijdrage leveren vanuit hun eigen specialisme: twee telers die de vereiste kennis leveren over de werking van de precisiesystemen en deze in hun teeltactiviteiten zullen implementeren; drie technische- en adviesbedrijven die zorgdragen voor de verdere ontwikkeling en integratie van alle onderdelen van deze systemen; en twee kennisinstellingen die ondersteuning bieden op het gebied van big data, robotica en plant- en bodemonderzoek.

Met de samenwerking in Digital Farming NHN verbinden de partners technologie en kennis tot oplossingen waar de teler in de praktijk mee kan werken. Door het wegnemen van incompatibiliteit in technieken en data maken we de uitrol van plantgericht spuiten haalbaar. De kennis en ervaring die de partners hiermee opdoen leiden tot een toekomstbestendige agribusiness en nieuwe verdienmodellen.

Het project is in 2021 officieel van start gegaan en in de eerste paar maanden is er al flink wat werk verzet. Er zijn verschillende proeven uitgevoerd met de camerasystemen op de spuitarmen, die  de gewassen in beeld brengen. Ook zijn verschillende algoritmes onderzocht met het uiteindelijke doel om de camerabeelden real-life te kunnen analyseren zodat direct besloten kan worden welke spuitinstructies op het gewas uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zijn er proeven uitgevoerd op de tulpen- en uienakkers voor precisieverspuiting met gewasbeschermings- middelen tegen schimmels en onkruidbestrijdingsmiddelen. De uitkomsten van deze proeven worden momenteel vergeleken met tussen uitkomsten van de proefvelden waarop integraal verspoten werd (overal even veel dosis). Dit wordt in 2022 voortgezet.

Haute Equipe

Haute Equipe heeft succesvol € 768.000 subsidie verworven voor het project bij het REACT-EU programma van Kansen voor West. Wij hebben de projectpartners ondersteund bij het aantrekken van de juiste partners, het schrijven van een scherp projectplan en het financieel vormgeven van het project. Wij zijn erg trots dat het project is geselecteerd voor subsidiering en zullen de komende jaren dan ook ondersteunen bij de halfjaarlijkse rapportages en de administratieve verantwoording.

Meer weten?

Meer weten over het project of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies? Neem gerust eens contact met ons op!

Terug naar overzicht
oege.jpg
Oege Doornbos
Subsidieadviseur
precisiespuiten.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.