Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

REACT EU project Data Value Center Agri & Food Korte Keten

react-dvc-2.jpg

Het REACT EU project Data Value Center Agri & Food Korte Keten heeft een positieve beschikking ontvangen en kan starten met de ontwikkeling en realisatie van een Data Value Center Agri & Food korte keten (DVC). Na afloop van het project zal DVC als zelfstandige onderneming gaan draaien op de inkomsten die worden gegenereerd door opdrachten van (mkb-) bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Het DVC biedt ondernemers in de Agri & Food korte keten de digitale omgeving, de instrumenten en de diensten om data te verzamelen, te delen en te valoriseren. Naast gratis basisdiensten, zoals voorlichting en bewustwording, zijn dat betaalde diensten op gebied van training en opleiding, advies en ondersteuning bij datavraagstukken en het opzetten van samenwerking, nieuwe business- concepten en producten. Ook heeft het faciliteiten voor dataopslag, databewerking en data-analyse.

Op dit moment ontbreken in de korte voedselketen de digitale omgeving, de instrumenten en de skills om goed data te kunnen verzamelen, te delen en te valoriseren. Daardoor worden kansen op groei en ontwikkeling gemist. Het gaat om beter inzicht in vraag en aanbod, aanbod en slim gebruik van data en digitalisering bij het vermarkten. Hierdoor laten deze bedrijven grote commerciële kansen liggen en om voedselverspilling te verminderen.

Het DVC gaat hiervoor de oplossing bieden. Het draagt bij aan vergroting van het voedselaanbod via korte voedselketens. Dit laatste is nadrukkelijk doel van het beleid van LNV, de provincies Flevoland en Noord-Holland en de landelijke Taskforce Korte Keten. Data is daarin een prominente actielijn, omdat die als een belangrijke sleutel tot succes wordt gezien.

Het DVC richt zich in de projectperiode op mkb-ketenbedrijven uit de Agri & Foodsector in Flevoland, Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Daarna wordt het geografisch werkgebied uitgebreid naar Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waar al veel belangstelling is, en vervolgens naar heel Nederland.

Het project wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van ervaren professionals op het gebied van de korte voedselketen/regionale voedselvoorziening en ICT/data-toepassingen. Dit zijn de mkb-bedrijven Quant Base, Inzights, Foodned, Amped en Big Data Value Center samen met Stichting Voedsel Verbindt. Via beide laatste organisaties, initiatiefnemers van het project, wordt een groot netwerk van (mkb) bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij het project betrokken. De projectpartners investeren in de ontwikkeling van het DVC, omdat ze hier veel toekomst in zien. Stichting Voedsel Verbindt is de penvoerder van het project.

Haute Equipe
Haute Equipe heeft succesvol subsidie verworven voor het project bij het REACT-EU programma van Kansen voor West. Wij hebben de projectpartners ondersteund bij het schrijven van een scherp projectplan en het financieel vormgeven van het project. Wij zijn erg trots dat het project is geselecteerd voor subsidiering en zullen de komende jaren dan ook ondersteunen bij de halfjaarlijkse rapportages en de administratieve verantwoording.

Meer weten?
Meer weten over het project of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies? Neem gerust eens contact met ons op!

Gerrit Walstra I gerrit.walstra@haute-equipe.nl 

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
react-dvc-2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.