Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

EFRO project Fieldlab Vertical Farming

vertical-farming-2.png

De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd en de coronapandemie laat zien hoe kwetsbaar onze lange voedselketens eigenlijk zijn. Innovaties in de voedselproductie zijn daarom van groot belang. Nederland heeft veel kennis op dit gebied, maar in het buitenland wordt hard gewerkt aan een inhaalslag.

Vertical farming als oplossing

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is vertical farming, het zonder daglicht telen van tuinbouwproducten. Hierbij worden gewassen in een gesloten omgeving in meer lagen boven elkaar geteeld. Aardbeien en sla kunnen daardoor bijvoorbeeld naast de supermarkt worden verbouwd. Dat betekent kortere en dus minder kwetsbare voedselketens.

De vooruitzichten voor vertical farming zijn erg goed en nemen met name buiten Nederland een grote vlucht, met enorme investeringen in vertical farms in de V.S., het Midden-Oosten en Azië. De ontwikkelingen buiten Nederland gaan zo snel dat het de leidende kennispositie van Nederland in de tuinbouw bedreigt. Maar ze bieden ook kansen. Partijen uit de Nederlandse tuinbouw hebben daarom de handen ineengeslagen en het Fieldlab Vertical Farming opgericht om de gezamenlijke concurrentiepositie duurzaam te versterken.

Fieldlab Vertical Farming

Het Fieldlab is medio 2020 gestart op initiatief van Greenport West-Holland en Innovation Quarter en bestaat uit een consortium van kennistellingen en tuinbouwbedrijven, aangevoerd door Greenport Horti Campus. De komende jaren gaat het Fieldlab aan de slag met de verdere ontwikkeling en bundeling van Nederlandse kennis op het gebied van verticaal telen.

Het Fieldlab biedt het bedrijfsleven vanuit 3 fysieke locaties faciliteiten aan:

  • In Bleiswijk ten behoeve van onderzoek en demonstratie (technische en teelt-technische aspecten), met een faciliteit voor strategisch toegepast onderzoek en demonstratie bij WUR Glastuinbouw en een faciliteit voor praktijkonderzoek en demonstratie bij Delphy Improvement Centre
  • In Naaldwijk in het World Horti Centre, faciliteiten ten behoeve van het onderwijs m.b.t. vertical farming
  • In Ridderkerk in het Experience Centre van Van Gelder, faciliteiten ten behoeve van markt en consumenten vraagstukken voor vertical farming.

Samenwerking

Projectpartners zijn Stichting Greenport Horti Campus, Delphy, Future Crops Logiqs, Hogeschool Inholland, Improvement Centre, Proeftuin Zwaagdijk, Signify, Vitro Plus en Wageningen University & Research. Het project loopt van 2019 tot en met 2023 en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van EFRO en de Provincie Zuid-Holland.

Haute Equipe

Haute Equipe heeft het consortium ondersteund bij het aanvragen van een financiële bijdrage van € 1,5 miljoen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Zuid-Holland. Wij hebben de partijen geholpen met het betrekken van de juiste partners, het schrijven van een scherp projectplan en het financieel vormgeven van het project. Nu de subsidie is toegezegd ondersteunen wij de partijen ook bij de administratieve verantwoording en de periodieke rapportages aan de subsidieverstrekkers.

Meer weten?

Meer weten over het Fieldlab Vertical Farming of hoe wij u kunnen ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies? Neem gerust eens contact met ons op!

afbeelding2.png

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Senior Subsidieadviseur
vertical-farming-2.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.