Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Hoe de opdracht van Jochem als privacyadviseur heeft bijgedragen aan Eerlijk werk en Economische groei

thumbnail-8-jochem.png

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Om een inkijkje te geven hoe elke Haute Equiper bijdraagt aan een betere wereld, verbinden we in deze rubriek een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de VNG en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Deze keer de opdracht van Jochem als Privacy Officer bij de gemeente Almere.


SDG’s en… privacy?

Het privacy- en gegevensbeschermingsrecht moet ervoor zorgen dat mensen regie houden over gegevens die over hen gaan. Privacy is daarnaast een grondrecht en een voorwaarde om te kunnen doen wat je wilt en te zijn wie je bent. Onze collega Jochem vervulde tot eind 2023 een opdracht als privacyadviseur voor gemeente Almere. Zijn werkzaamheden waren erop gericht om de privacy en persoonsgegevens van inwoners te beschermen door een juiste omgang van data te bevorderen. Niet alleen door kaders te schetsen voor het handelen van de gemeente, maar ook door deze kaders toe te passen in de gemeentelijke praktijk en in samenwerkingsverbanden. Nu zal niet iedereen zomaar het werkveld ‘privacy en gegevensbescherming’ koppelen aan duurzame ontwikkelingen en economische groei. Toch laat de privacy-opdracht van Jochem zien dat privacyadviseurs van Haute Equipe hier wel degelijk aan bijdragen.


Doel 8 van de SDG’s: Eerlijk en waardig werk voor iedereen

Duurzaam ontwikkelingsdoel 8 richt zich onder andere op ‘het creëren van eerlijk en waardig werk voor iedereen’ (Subdoel 8.5). De connectie met doel 8 van de SDG’s wordt zichtbaar wanneer er middels het privacy- en gegevensbeschermingsrecht wordt getracht discriminatie tegen te gaan, om zo een open en transparante samenleving te creëren. Jochem legt uit: “Gemeente Almere verwerkt veel gegevens. Samen met collega’s heb ik ervoor gezorgd dat het verwerken van al die informatie veilig en op de juiste manier gebeurt. Zo hechten ze in Almere veel waarde aan openheid en transparantie; het is belangrijk dat inwoners informatie kunnen inzien én kunnen controleren, zodat foutieve informatie kan worden aangepast.” Tevens wordt het verwerken van persoonsgegevens beperkt tot het hoognodige. Doordat er geen onnodige informatie over burgers wordt verwerkt, wordt (on)bewuste discriminatie tegengegaan. Deze denk- en handelswijze leidt tot een inclusievere benadering van burgers in bijvoorbeeld sollicitatieprocedures. Zo verlopen deze procedures eerlijker en krijgen alle kandidaten een eerlijke kans. Want zeg nou zelf: in de meeste gevallen is het toch helemaal niet nodig om te weten waar iemand vandaan komt?


Meer economische productiviteit door innovatie

Naast het tegengaan van discriminatie binnen sollicitatieprocedures, draagt de opdracht van Jochem bij aan ‘het bevorderen van economische productiviteit door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie’ (Subdoel 8.2). Jochem vertelt:“Aan ambitie is in Almere geen gebrek. Er worden regelmatig vernieuwende projecten uitgevoerd en de stad en gemeente zijn continu in ontwikkeling. Zo rijden er scanauto’s rond om parkeercontroles uit te voeren en wordt er gebruik gemaakt van drones om controles op onder meer bestemmingsplannen uit te voeren. Dit soort innovaties worden steeds vaker geïntroduceerd vanuit de privacy-bewuste insteek ‘privacy by design and default’; door bij de start van innoverende software of producten rekening te houden met privacyaspecten en gegevensbescherming, wordt inclusieve groei en productiviteit tot stand gebracht. In de periode dat ik voor gemeente Almere werkte, heb ik bij dit soort projecten gezorgd dat aan de privacyregels werd voldaan en dat technologische ontwikkelingen verantwoord werden toegepast.” Inwoners zijn steeds meer bezig met hun eigen privacy en veiligheid en waarderen het des te meer wanneer nieuwe projecten aantoonbaar voldoen aan regelgeving op deze gebieden. Verantwoord innoveren kan daarmee zelfs leiden tot een sterkere concurrentiepositie en een betere reputatie.


Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
jochem-1.jpg
Jochem Goes
Jurist Privacy, IE en ICT-recht
thumbnail-8-jochem.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.