Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

POP3 Vitale Teelt Hyacint

img-20200405-wa0002-2.jpg

In dit project wordt een revolutionair nieuw teeltsysteem ontwikkeld, waarbij met schoon uitgangsmateriaal wordt begonnen om schone vitale hyacintenbollen te telen. Dit teeltsysteem versterkt de Nederlandse hyacintensector. In dit POP3 project werken partijen uit de hele keten gezamenlijk aan de ontwikkeling van dit nieuwe teeltsysteem. Met het nieuwe teeltsysteem wordt niet alleen een duurzame schone hyacintenbol van hoge kwaliteit geteeld, maar wordt er tevens 80% minder chemische middelen gebruikt en de bodem substantieel minder belast.

De hyacintenteelt is een teelt waarbij de bollen jaren achtereen worden geplant, gerooid, verwerkt, bewaard en weer terug geplant (cyclisch telen). Ziekten en plagen blijven zo jarenlang in een partij bollen aanwezig.  Vruchtwisseling (telkens nieuw land gebruiken) zou de ziektedruk kunnen verlagen, maar de ruimte hiervoor is beperkt. Ziektes en plagen worden nu met chemische middelen onderdrukt, maar de druk vanuit de exportmarkten op schone gezonde bollen neemt toe, vandaar dat men met de ontwikkeling van dit nieuwe teeltsysteem aan de slag gaat.

Voor dit project heeft Haute Equipe de subsidieaanvraag geschreven en dit is onlangs positief beschikt. Wij blijven bij Vitale teel hyacint betrokken, doordat Haute Equipe tijdens de looptijd van het project het projectbeheer en de projectadministratie zal uitvoeren in opdracht van de penvoerder. Wij zullen de partners ondersteunen bij de administratieve verplichtingen en rapportages en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Terug naar overzicht
oege.jpg
Oege Doornbos
Subsidieadviseur
img-20200405-wa0002-2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.