Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Onzichtbare wijziging van artikel 91 Grondwet

haute-equipe-social-visual-1-.png

Diverse wijzigingen van de Grondwet zijn in het recente verleden doorgevoerd, zoals de opname van het recht op een eerlijk proces (artikel 17) en van een algemene bepaling (ongenummerd, voor artikel 1)1 Die algemene bepaling luidt: "De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat." Artikel 91, derde lid, van de Grondwet is tekstueel hetzelfde gebleven, maar door die laatstgenoemde wijziging – de opname van de algemene bepaling – is de strekking ervan, zo is althans verdedigbaar, wel degelijk veranderd. Onze adviseur Coen Modderman schreef een column over hoe dit zit.

Meer weten? Lees verder via Montesquieu Instituut of De Nederlandse Grondwet

Terug naar overzicht
coen.jpg
Coen Modderman
Juridisch adviseur
haute-equipe-social-visual-1-.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.