Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nog 1 maand tot deadline MOOI-regeling: integrale oplossingen voor klimaatdoelen

afbeelding-mooi.png

Nog 1 maand tot deadline MOOI-regeling: integrale oplossingen voor klimaatdoelen

Werk jij als ondernemer aan integrale oplossingen om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen? Ontwikkel jij hiervoor innovaties op het gebied van windenergie, duurzame energie, een duurzame gebouwde omgeving of een klimaatneutrale industrie? En werk je hierbij samen met andere partijen? Dan heb je na vandaag nog precies 1 maand om jouw project in te dienen voor een subsidie uit de MOOI-regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Het is een nieuwe subsidieregeling waarmee het Rijk de ontwikkeling van integrale oplossingen wil stimuleren om de doelen uit het Klimaatakkoord (49% minder broeikasgassen in 2030) te bereiken. MOOI ondersteunt toegepast onderzoek en ontwikkeling binnen de volgende vier thema’s:

  • Windenergie op zee (€ 10,1 mln)
  • Hernieuwbare energie op land ( € 10,9 mln)
  • Gebouwde Omgeving (€ 27 mln)
  • Industrie (€ 17 mln)

Samenwerkingsverband

Je dient je aanvraag in met een consortium van meerdere partijen. Een consortium bestaat uit minimaal drie bedrijven, maar ook onderzoeksorganisaties kunnen meedoen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar brede en integrale ketenverbanden. Bijvoorbeeld drie bedrijven in samenwerking met onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Hoeveel subsidie

MOOI zoekt projecten met een stevige omvang: projecten mogen tot 4 jaar duren en de minimale subsidiabele kosten bedragen € 2 miljoen. Per project wordt maximaal € 4 miljoen subsidie verstrekt (voor projecten in de gebouwde omgeving geldt een maximum van € 7 miljoen).

Aanvraagprocedure

Je dient je aanvraag in twee stappen in bij RVO. Eerst dien je uiterlijk 18 mei 2020 een vooraanmelding in. Dit is een beknopte omschrijving van het project, waarin je op hoofdlijnen informatie geeft over de activiteiten, deelnemende partners en begrote kosten. Als de vooraanmelding positief wordt beoordeeld kun je uiterlijk 6 oktober 2020 je volledige aanvraag bij RVO indienen.

Meer weten?

Wil je weten of jouw project kans maakt op een subsidie uit de MOOI-regeling? Of ben je op zoek naar partners om jouw projectvoorstel te versterken? Neem dan contact op met onze adviseur Martin Bremer en laat je projectidee vrijblijvend toetsen.

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Subsidieadviseur
afbeelding-mooi.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.