Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nieuwsoverzicht Sociaal Domein

fa057085-9ceb-eb94-a857-fc0a403020b5-1.png

Bestaanszekerheid via lotgenotencontact: Werkt dat?
Lotgenotencontact biedt een interessant beleidsalternatief voor de aanpak van bestaansonzekerheid. Maar er moet een verbinding blijven met de overheid. En educatie en begeleiding door professionals blijven relevant, schrijft onderzoeker Vasco Lub. Lees er hier meer over.

Movisie: Lessen uit lerende praktijken
In het sociaal domein wordt steeds vaker gewerkt in ‘lerende praktijken’, zoals communities of practice en actieonderzoek. Het begrip ‘lerende praktijk’ beschouwen we als een koepelterm voor allerlei lerende manieren van werken. Het is ‘een doordachte en welomschreven manier van leren om een sociaal vraagstuk op te lossen’. Movisie is zelf actief in het uitvoeren en begeleiden van lerende praktijken en heeft de afgelopen jaren steeds meer kennis opgebouwd over lerende praktijken als manier om te leren en werken in de praktijk van het sociaal domein. Zo is er een goed beschreven overzicht van de verschillende vormen en doelen van lerende praktijken en zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschikbaar, zoals de lerende praktijken rondom mantelzorgvraagstukken. We werken aan een body of knowledge waarmee we bij willen dragen aan het methodisch handelen en ‘doen wat werkt’ in lerende praktijken. Leer er hier meer over

Inwonersbijdrage warmtetransitie een worsteling
Gemeenten worstelen met de vraag welke eigen bijdrage zij redelijkerwijs kunnen vragen van hun inwoners voor woningaanpassingen met betrekking tot de warmtetransitie. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Een warme transitie?’ Verder vraagt de ombudsman aandacht voor kwetsbare groepen, die minder goed bereikt worden door gemeentelijke duurzaamheidsinitiatieven. Lees hier het hele artikel.

VNG mist instrumenten voor zorgakkoord
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) mist de benodigde instrumenten om aan de slag te gaan met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat schrijft de gemeentekoepel in een brief aan de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leden van deze Kamercommissie debatteren vandaag over het zorgakkoord. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan afspraken over hoe de zorg de komende vier jaar goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. In het najaar van 2022 werd het IZA door veel zorgpartijen ondertekend. Denk aan ziekenhuizen, de ggz, huisartsen en de zorgverzekeraars. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zette haar handtekening onder het IZA. Hiermee tekende de gemeentekoepel voor afspraken ‘die gemeentelijke inzet en verantwoordelijkheid betreffen’, zoals preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Klik hier voor het hele artikel.

Terug naar overzicht
1582377068975.jpg
Wiep Aanhane
Marketing
fa057085-9ceb-eb94-a857-fc0a403020b5-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.