Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nieuwe openstellingen mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in 2022

knipsel.png

Ook in 2022 gaan diverse loketten weer open voor MIT subsidies. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Sinds 2015 wordt de MIT uitgevoerd en gefinancierd in samenwerking met de provincies. Per instrument zijn er landelijke en regionale budgetten.

Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb'ers (elk voor eigen rekening en risico). Een aanvraag indienen kan vanaf 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Subsidie voor haalbaarheidsprojecten is één van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Een aanvraag indienen kan vanaf 12 april 2022 tot en met 13 september 2022.

Ben je een mkb'er en heb je een kennisvraag over de vernieuwing van je producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kan je gebruik maken van een kennisvoucher. Aanvragen kan vanaf 12 april 2022 tot en met 1 november 2022.

Wil je meer weten over de MIT regeling of over de mogelijkheid of jouw idee past in een MIT aanvraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht
oege.jpg
Oege Doornbos
Subsidieadviseur
knipsel.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.