Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nieuw Kansen voor West programma Randstad

bol.jpg

Nieuw Kansen voor West programma gaat 1 juni as. open voor aanvragen uit de Randstad!

Ga nu al aan de slag
De eerste ronde voor het indienen van aanvragen van het Kansen West III programma (KvW III) gaat in op 1 juni 2022. Wacht daar niet op, maar ga nu al aan de slag als je een kansrijke aanvraag wil gaan indienen. Je zal niet de enige zijn die een aanvraag doet én vrijwel zeker worden de aanvragen op volgorde van ontvangst afgehandeld.

Oriënteer je nu alvast op de programmaprioriteiten. Hou daarna de publicatiedatum van de openstelling in de gaten, want dan wordt bekend voor welke prioriteiten of onderdelen daarvan, deze ronde kan worden ingediend. De publicatiedatum is minimaal één maand voor de openstelling, dus voor 1 mei. Past jouw onderwerp niet in de eerste openstelling, niet getreurd, want daarna volgt vier jaar lang, twee keer per jaar een nieuw openstellingsmoment.

Het doen van een goede aanvraag is zeer omvangrijk. Er moet worden voldaan aan behoorlijk wat inhoudelijke en technische randvoorwaarden om een stevig project vorm te gegeven met een solide begroting en business case. De aanvraag moet volgens de regels worden ingediend met de nodige bijlagen daarbij. Ervaring met EFRO aanvragen is daarbij een groot voordeel, ook om op tijd klaar te zijn. Haute Equipe heeft die ervaring en dit heeft bij de laatste ronde van het vorige KvW programma (REACT-gelden) geleid tot een groot aantal succesvolle EFRO aanvragen.

Prioriteiten
De drie prioriteiten voor het KvW III programma zijn:

  1. Een slimmer Europa door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie. Hieronder vallen projecten ter versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën.
  2. Een groener, koolstofarm Europa door de bevordering van een schone en eerlijke energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en risicobeheer. Hieronder vallen projecten die energie-efficiëntie maatregelen en verminderen van uitstoot bevorderen. Projecten voor het bevorderen van Hernieuwbare Energie, ontwikkelen van slimme energiesystemen, grids en opslag of het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie.
  3. Europa dichter bij de burgers brengen door de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van stads-plattelands- en kustgebieden, en door lokale initiatieven te bevorderen. Dit zijn projecten ter bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/ duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden.

kansenvoorwest.png

Meer weten?
In het Kansen voor West programma zijn de prioriteiten verder uitgewerkt binnen verschillende actielijnen. Wil je weten of jouw idee of plan daarin past? Wil je misschien meer weten over het indienen van een EFRO aanvraag en hoe wij hierbij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Subsidieadviseur
bol.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.