Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nederlandse glastuinbouw agroparken in China!

china-sub.jpg

Op 21 januari 2021 ondertekenden Dutch Greenhouse Delta en RVO het PIB convenant. Dit is gelijk het officiële startpunt voor een driejarig project waarin DGD en haar partners samen met de overheid, de Nederlandse glastuinbouwsector willen positioneren. En de Chinese glastuinbouwsector willen moderniseren.

Wat speelt er in China?

China is interessant voor de Nederlandse (glas)tuinbouwsector. In de steden stijgt de behoefte aan vers en veilig voedsel sterk. Daarnaast is de huidige productiviteit per hectare laag, het watergebruik hoog en geschikte landbouwgrond schaars. Daarom wil de Chinese overheid haar landbouwsector moderniseren.

Kans voor Nederlandse tuinbouwsector

Veel Nederlandse bedrijven hebben inmiddels hun weg gevonden naar China, alleen of samen met een andere partij. Initiatieven waarin alle sectorpartijen en ketenpartners samen optrekken ontbreken nog. Deze zijn wel nodig voor de ontwikkeling van integrale en duurzame high-tech glastuinbouw-agroparken. Agroparken waarin alle partijen uit de tuinbouwsector in een samenhangend agrocluster op één geografische plek samen optimale productie én afzet realiseren. Dat is nog een gat in de markt.

Dutch Greenhouse Delta positioneert de Nederlandse glastuinbouwsector

Wij hebben Dutch Greenhouse Delta (DGD) met veel plezier geholpen met een succesvolle aanvraag voor een Partners for International Business (PIB) project. In het PIB project NL Protected Agri Alliance China gaan DGD en haar partners in de komende drie jaar met ondersteuning van de Nederlandse overheid en ambassade:

  • de Nederlandse glastuinbouwsector positioneren als samenwerkingspartner voor het ontwikkelen en implementeren van de integrale en duurzame high-tech glastuinbouw-agroparken nabij grootstedelijke gebieden, én
  • het kennisniveau vergroten over high-tech glastuinbouw.

Benieuwd wat Haute Equipe voor jouw organisatie kan betekenen?

Heb je ook internationale ambities? En wil je jouw bedrijf samen met ketenpartijen positioneren in een nieuw land? Dan is mogelijk het programma Partners for International Business of een andere regeling iets voor jouw bedrijf. Meer weten? Neem dan contact op met Jasna Michiels van Kessenich op tel: 06 34 93 87 45 of email: jasna.michiels@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
jasna.jpg
Jasna Michiels van Kessenich
Subsidieadviseur
china-sub.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.