Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Nationaal Isolatieprogramma: ISDE en SEEH subsidies verhoogd vanaf 2022

isolatie-foto-1.jpg

Voor het Nationaal Isolatieprogramma is op Prinsjesdag 514 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2022-2024. Het Nationaal Isolatieprogramma biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren.

  1. Subsidie voor woningeigenaren

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen te verhogen van 20% naar 30%. Deze wijziging kan naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan.

  1. Subsidie voor verhuurders

Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatieprogramma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar voor de RVV-V. Vanuit het nationaal isolatieprogramma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector.

Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd. Over de inzet van de extra middelen uit de Verhuurderheffing worden met Aedes afspraken gemaakt, ook in relatie tot verduurzaming. Het voornemen is deze afspraken ook specifiek te richten op het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.

  1. Subsidie voor Hybride warmtepomp en middelen voor bestrijding energie armoede

Naast de middelen uit het nationaal isolatieprogramma maakt het kabinet nog de volgende aanvullende middelen vrij:

  • 288 miljoen euro voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20% naar 30%. Doordat de hybride warmtepomp zijn warmte voor een groot deel aan de buitenlucht onttrekt, wordt hiermee veel minder CO2 uitgestoten dan met een enkel gasgestookte cv-ketel.
  • 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens door middel van kleine energiebesparende maatregelen tegen te gaan. Er wordt met gemeenten bekeken hoe kwetsbare huishoudens, met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen aansluitend bij reeds bestaande en lopende initiatieven. Daarbij valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen. Met de middelen uit het nationaal isolatieprogramma hebben gemeenten de mogelijkheid om deze doelgroep nog meer te ondersteunen, zodat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk uitgefaseerd worden.
Terug naar overzicht
martin-nieuw.png
Martin Bremer
Senior Subsidieadviseur
isolatie-foto-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.