Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

LIFE Subsidieprogramma

pexels-sonny-vermeer-505472791-18596380.jpeg

Het LIFE programma is een subsidieregeling die in het leven is geroepen om het Europese beleid op het gebied van natuur, milieu, klimaat en energie te ondersteunen. Voorbeelden van dit beleid zijn Natura2000 en de Europese Green Deal. Om dit beleid te ondersteunen, biedt LIFE financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en/of kwaliteit van leven
  • Klimaatmitigatie- of adaptatie
  • Energietransitie

Op 18 april 2024 zijn 10 nieuwe openstellingen (ook wel calls genoemd) voor het Europese subsidieprogramma LIFE in 2024 gepresenteerd met deadlines van 5 september 2024 tot 6 maart 2025. Elke openstelling heeft een specifieke focus. Zo zijn er aparte openstellingen voor natuur en biodiversiteit, klimaatadaptie, klimaatmitigatie, circulaire economie, enz. Een LIFE subsidieprogramma kan interessant zijn voor bedrijven die cofinanciering zoeken voor een project. In dat geval is nu het moment om je daarop te oriënteren.

Voordelen LIFE subsidieprogramma

Het LIFE subsidieprogramma kent meerdere voordelen. We hebben de belangrijkste op een rij gezet.

Het is geschikt voor de eerste volle schaal demonstratie van innovatieve technologieën of concepten.

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe technologie ontwikkeld is voor recycling en hergebruik van afval en jouw organisatie, of een potentiële afnemer (launching customer), wilt deze voor het eerst op volle schaal toepassen. Mogelijk levert dit een bijdrage aan de Europese Green Deal en kan met behulp van een LIFE subsidie dit project uitgevoerd worden.

Samenwerking is niet verplicht

Bij veel subsidieregelingen is het verplicht om samen te werken. Bij andere EU-programma’s is het bijvoorbeeld een voorwaarde dat je met minimaal 3 verschillende partijen uit 3 verschillende EU-landen moet samenwerken. Hierdoor ontstaan grote consortia waardoor management van het project ingewikkelder wordt. Deze verplichting tot (inter)nationale samenwerking heeft het LIFE programma niet. Dit biedt niet alleen meer flexibiliteit in het opzetten van een subsidieaanvraag, maar ook eenvoudiger projectmanagement.

Meerdere typen organisaties kunnen een aanvraag indienen

Sommige subsidieregelingen zijn alleen van toepassing voor specifieke typen organisaties. In zo’n geval mogen dan bijvoorbeeld alleen MKB-bedrijven of kennisinstellingen een aanvraag indienen. Een LIFE subsidie is geschikt voor overheidsinstellingen, NGO’s, kennisinstellingen, grote en kleine ondernemingen. In aansluiting op het vorige punt kan er ook een voorwaarde opgenomen zijn om samen te werken met een MKB-bedrijf of kennisinstelling. Deze voorwaarden heeft een LIFE subsidie niet, waardoor ook hier een projectopzet flexibeler is.

Voorwaarden LIFE subsidie

Het LIFE programma is dus in meerdere opzicht voordelig. Wel zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden bij het indienen van een investeringsproject.

  1. De resultaten van het project dienen repliceerbaar zijn in de EU. LIFE is een programma ter ondersteuning van het EU-beleid op het gebied van natuur, milieu, klimaat en energie. Het project dient daarmee impact te hebben binnen de EU. Is er bijvoorbeeld een specifieke oplossing ontwikkeld die maar één keer of zeer beperkt toepasbaar is, dan is de impact beperkt. Kan de aanpak of technologie in veel verschillende EU-landen worden toegepast? Dan is de impact ook groter en heeft de aanvraag meer kans.
  1. Het project is van voldoende (financiële) omvang en heeft ambitie om impact te maken. Aansluitend op het vorige punt, dienen projecten voldoende impact te maken en ambitie te hebben. Des te meer CO2 uitstoot wordt voorkomen, tonnen afval worden verminderd, of hectaren Natura2000 gebied worden hersteld, des te meer impact heeft het project. Dit heeft tot gevolg dat LIFE projecten vaak meer dan €1 miljoen subsidie aanvragen.
  1. De doorlooptijd van de subsidieaanvraag (time-to-grant) moet aansluiten op de planning. Zoals bij de meeste subsidieregelingen geldt ook bij een LIFE aanvraag dat er tijd zit tussen de deadline en de uitslag van de subsidieaanvraag. De beoordeling van een LIFE aanvraag duurt gemiddeld 5 tot 6 maanden, waarna nog 2 tot 3 maanden nodig zijn om de Grant Agreement (de definitieve toekenning van de subsidie) op te stellen en ondertekenen. Dit houdt in dat een goedgekeurde LIFE aanvraag op zijn vroegst in juli/ augustus in het jaar na indiening kan starten. Dit dient aan te sluiten op de planning van de aanvrager, of moet enigszins flexibel zijn.


Hulp bij aanvraag LIFE subsidie?

De meeste calls in het LIFE programma hebben een deadline in september 2024. Het is, mede gezien de tussenliggende zomervakantie, zaak om tijdig op een mogelijke aanvraag voor te bereiden. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het LIFE programma. De samenwerking tussen Haute Equipe en de aanvrager staat centraal in onze aanpak en leidt tot de beste resultaten. Immers is jouw organisatie de deskundige op de inhoud van het project. Samen kunnen we inschatten of het project aansluit bij het LIFE programma en wat er nodig is om tot een goede aanvraag te komen. Neem gerust eens contact op met Senior Adviseur Subsidies Bart van Rijs via bart.vanrijs@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
bart-van-rijs-haute-equipe.jpeg
Bart van Rijs
Senior Subsidieadviseur
pexels-sonny-vermeer-505472791-18596380.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.