Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

À la Haute Equipe

a-la-haute-equipe.png

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Wij volgen dit uiteraard op de voet om ervoor te zorgen dat onze contracten en bijbehorende regelingen altijd up to date zijn. Maar wij willen en doen méér dan dat en lopen zo vaak op de troepen vooruit.

Zo komt er een wetsvoorstel aan dat het recht op thuiswerken regelt. Onze collega’s werken al sinds jaar en dag vanuit huis als zij dat willen en dit bij de klant mogelijk is, en ontvangen daarvoor een thuiswerkvergoeding.

Het kabinet wil in navolging van het advies van de commissie-Borstlap nulurencontracten gaan schrappen, omdat deze de werknemer te weinig zekerheid geven en wil als uitgangspunt dat structureel werk op basis van een contract voor onbepaalde tijd wordt verricht. Het is nog niet duidelijk wanneer deze wetswijziging er komt, maar wij hebben dit al jaren geleden ingevoerd; al onze adviseurs krijgen direct een contract voor onbepaalde tijd. Wij werven en selecteren namelijk heel kritisch en  hebben vertrouwen wanneer we een aanbieding doen.

Regelmatig gaan er stemmen op om het concurrentiebeding bij wet te beperken of zelfs helemaal te verbieden. Onze concurrentiebedingen schrapten wij vorig jaar omdat wij vinden: onze collega’s moeten het fijn, leuk en uitdagend vinden om bij ons te werken en daar doen wij dan ook alles voor. Wanneer dat nou niet (meer) zo is, dan is het toch niet eerlijk om de overstap naar een andere werkgever te belemmeren?      

Vanaf 1 augustus dit jaar mag een arbeidsovereenkomst geen verbod op nevenwerkzaamheden meer bevatten. Wij juichen nevenwerkzaamheden van onze collega’s alleen maar toe. Het zijn vrijwel altijd werkzaamheden die de maatschappij mooier en beter maken zoals hulp bieden aan vluchtelingen en statushouders en het besturen van talloze verenigingen en stichtingen. Of het zijn werkzaamheden die onze collega’s in professioneel opzicht beter maken, zoals zitting nemen in een bezwaarschriftencommissie. Hoe kun je daar als werkgever nou bezwaar tegen maken?

Op grond van de Wet WIEG heeft de werknemer van wie de partner is bevallen (of wie het kind heeft erkend) recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijfmaal het aantal werkuren per week. Gedurende dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het salaris. Haute Equipe vult die uitkering aan tot 100% van het salaris.

Nog zo eentje: ondernemers moeten hun kantoorpand vóór 2023 met allerlei energiebesparende maatregelen verduurzamen. Duurzaamheid is sowieso een groot goed voor ons. Ons hoofdkantoor in Hoofddorp richten we zo duurzaam mogelijk in en we investeren de pensioenpremies van onze medewerkers standaard in duurzame fondsen. Verder rijdt een groot deel van onze senior-adviseurs al in een elektrische leaseauto en houden wij de ontwikkelingen in de autobranche scherp in de gaten zodat wij onze medioren en junioren ook kunnen laten overstappen op elektrisch vervoer als er auto’s met voldoende bereik op de markt komen. Bovendien stellen we elektrische fietsen ter beschikking; niet alleen groen, maar ook gezond!

Doen we dan alles helemaal perfect bij Haute Equipe? Welnee, het kan altijd nog beter. Zo zijn onze arbeidsovereenkomsten eigenlijk best heel saai en formeel opgesteld. Dus we gaan ze binnenkort meer à la Haute Equipe maken. Toegankelijker, beter, to the point en zo ook een stuk leuker. Net zoals wij vinden dat Haute Equipe het leukste en beste adviesbureau is. En is dat dan geen arrogantie? Nee hoor, we zijn gewoon heel erg trots op ons bedrijf! En dat mag ook wel eens gezegd worden…

Sandra Mooren
Bedrijfsjurist en hr-expert

Terug naar overzicht
a-la-haute-equipe.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.