Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Klant in Zicht | OVER-gemeenten

eva-2.0.jpg

Eind mei 2021 ben ik begonnen aan mijn eerste opdracht: bij OVER-gemeenten als junior jurist Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Algemene Plaatselijke Verordening (APV)/bijzondere wetten. Ik krijg daar de kans om nog meer te leren over het veiligheidsdomein in gemeenten en dat is wat ik graag wil als trainee bij de vakgroep OOV van Haute Equipe.

Al tien jaar werken ruim 160 collega’s voor OVER-gemeenten, een samengevoegde werkorganisatie van Oostzaan en Wormerland. Er is dan wel een samenwerkingsverband, maar beide gemeenten hebben een eigen bestuur, een eigen identiteit en een eigen gemeentehuis.

De eerste dag…
Vol goede moed (en wat spanning) reed ik in de vroege ochtend naar de Zaanstreek, waar ik werd ontvangen op het gemeentehuis in Wormerland. Mijn spanning verdween toen ik (in real life) kennismaakte met mijn nieuwe collega’s, want ik ben zeer hartelijk ontvangen. Tegelijkertijd startte ook een andere nieuwe collega van team APV en samen hebben wij deze dag veel gezien en gedaan: een cursus gevolgd over Mozard, kennis gemaakt met verschillende teams, een presentatie gevolgd over de geschiedenis en het bestuur van beide gemeenten en we hebben kennis gemaakt met de burgemeester van Wormerland. Al met al was het een fijne eerste dag.

Werkzaamheden
Ondertussen zijn we al bijna twee maanden verder en heb ik, zoals gehoopt, veel mogen leren op het gebied van OOV en de APV. De werkzaamheden die ik uitvoer zijn breed en divers: een leuke uitdaging! Enkele voorbeelden: het behandelen van aanvragen voor object-, standplaats-, evenementen-, drank- en horeca- en exploitatievergunningen, het behandelen van ontheffingen en meldingen en het opstellen van (adviezen voor) besluiten die door de burgemeester worden genomen in het kader van openbare orde en veiligheid.

Veiligheid
Maar wat wordt nu verstaan onder veiligheid? Veiligheid is op dit moment (en was eigenlijk altijd al) een hot item. Kijk bijvoorbeeld naar de coronacrisis (het C-woord) waarbij de veiligheid (en volksgezondheid) in het geding is (gekomen). De burgemeester in een gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De definitie van openbare orde is niet eenvoudig. In het algemeen wordt geduid op een ordelijk verloop van het maatschappelijk leven in de openbare ruimte. De burgemeester kan, om de openbare orde te handhaven, een aantal bevoegdheden toepassen op grond van de Gemeentewet, verordeningen en andere wetten en regels. Het is waardevol om van dichtbij te zien hoe de burgemeester (op advies) zijn bevoegdheden inzet om wanordelijkheden te voorkomen of te herstellen. Ik ben blij dat ik deel uitmaak van team OOV en APV bij de OVER-gemeenten en ik hoop nog vele mooie klussen te mogen uitvoeren voor de vakgroep OOV van Haute Equipe.

over-gemeenten.jpg

Terug naar overzicht
eva-1.jpg
Eva Buitenhek
Adviseur OOV
eva-2.0.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.