Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

KLANT IN ZICHT l gemeente Haarlemmermeer

e87d2a10df3-45c2-98bd-4c91d6c5205e-2.png

Sinds november vorig jaar ben ik gedetacheerd bij de gemeente Haarlemmermeer. Voor Haute Equipe, met ons hoofdkantoor in Hoofddorp, is deze detachering natuurlijk toch wel een soort van thuiswedstrijd. En dat thuis voelen is al helemaal het geval door het leuke team waarin ik bij de gemeente ben terechtgekomen: team Advies van cluster Veiligheid.
 
Dit team bestaat uit ongeveer 10 medewerkers en houdt zich bezig met juridisch advies bij primaire besluitvorming, bezwaar, beroep, hoger beroep en beleid. En dat op onder meer de terreinen Wabo, APV, Gemeentewet, Wko, Wob, Opiumwet.

De afgelopen 10 maanden heb ik dan ook veel verschillende zaken in verschillende stadia behandeld. De eerder bij gemeente Het Hogeland opgedane ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures kon ik verder uitbreiden. Nieuw was met name de betrokkenheid bij primaire besluitvorming in handhavingszaken. Het is een leerzame ervaring om van meet af aan bij een zaak betrokken te zijn, in plaats van pas wanneer specifieke juridische en/of feitelijke vraagstukken al meer uitgekristalliseerd zijn.
 
Bovendien kwam ik erachter dat niet alleen procesrecht, het ruimtelijk domein en het sociaal domein maar ook handhaving, OOV en ondermijning toch eigenlijk wel erg interessante thema’s zijn, waar ik graag nog vaker klussen voor onze opdrachtgevers in zou doen.
 
Tijdens deze detachering brak de corona-crisis uit. Sinds maart ben ik – enkele zittingen daargelaten – niet meer in het raadhuis in Hoofdorp geweest. Hoewel de meeste procedures goed vanuit huis af te handelen zijn, mis ik zoals velen toch wel erg de gezelligheid van de werkvloer en de interessante overleggen en -discussies in persoon.
 
Vanaf eind oktober ben ik beschikbaar voor een nieuwe opdracht. Ik kijk uit naar nieuwe, mooie ervaringen in het openbaar bestuur.
 
Coen Modderman
Senior adviseur, Haute Equipe
Thorbecke-fellow, Universiteit Leiden

Terug naar overzicht
coen.jpg
Coen Modderman
Juridisch adviseur
e87d2a10df3-45c2-98bd-4c91d6c5205e-2.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.