Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

KLANT IN ZICHT | JeugdzorgPlus Oost

jeugdzorg-nederland-1.jpg

KLANT IN ZICHT | JeugdzorgPlus Oost

Door: Monique Nijkamp, senior jurist sociaal domein bij Haute Equipe  

In september 2020 ben ik in gestart bij Haute Equipe. Vanuit -bijna- 20 jaar gemeentelijke ervaring vers de advieswereld in. En het is een ‘wijde wereld’, daar kwam ik al snel achter. Zo startte ik met het opzetten van een cursus, het schrijven van een artikel, het opstellen en inspreken van een podcast en nog een kleine blog. Totaal anders dan mijn werkzaamheden daarvoor, maar zo leuk! Vind je ergens iets van? Schrijf er eens een stukje over. Heb je kennis van een bepaald onderwerp? Praat er eens over in een podcast. Het is even uit je comfortzone (een pakkend Nederlands woord kon ik niet bedenken), maar als je er aan gewend bent, wil je niet meer anders.

Datzelfde geldt ook voor mijn huidige opdracht. Ik ben afgestudeerd als bestuursjurist en de laatste jaren voornamelijk bezig geweest met juridische advisering in het sociaal domein. Een functie als projectleider is dan niet meteen het eerste waar je aan denkt. En toch ben ik nu al sinds half november projectleider vastgoedtransitie JeugdzorgPlus Oost. Buiten het feit dat het een tong brekende functienaam is, is het één van mijn interessantste klussen ooit én voel je in deze opdracht aan alles waarvoor je dit werk doet. Voordat ik dat laatste verder zal duiden, eerst een korte samenvatting van mijn opdracht.

De JeugdzorgPlus is de gesloten jeugdzorg. Voor een heel kleine groep jeugdigen in Nederland beslist de kinderrechter dat de jeugdige voor een bepaalde periode in een gesloten jeugdhulpinstelling moet verblijven, omdat de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmerd wordt of de opneming en het verblijf in de gesloten jeugdhulp noodzakelijk is om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. Vanuit een landelijke transformatiegedachte op de JeugdzorgPlus wordt er de komende jaren toegewerkt naar minder en betere gesloten jeugdhulp (voorkomen en verbeteren). Deze ambitie brengt ook vastgoedvraagstukken met zich mee: minder plaatsingen leiden immers tot leegstand en uiteindelijke afbouw van de capaciteit. Ook vraagt de verbetering van de JeugdzorgPlus om omvorming naar kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen, onder andere binnen het huidige vastgoed. Om een impuls te geven aan de transformatie heeft het ministerie van VWS middelen beschikbaar gesteld waarmee instellingen alvast aan de slag kunnen met het afstoten, verbouwen of nieuw ontwikkelen van vastgoed. Vanzelfsprekend moeten deze subsidiegelden toekomstgericht ingezet worden en bijdragen aan de transformatie die we op langere termijn voor ogen hebben. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling is Nederland in 7 bovenregionale gebieden verdeeld, waarvan Oost er één is. Om dit gehele proces te begeleiden is per bovenregionaal gebied een projectleider aangesteld.

Zo in een notendop samengevat een vrij overzichtelijke opdracht. Ware het niet dat de werkelijkheid veel complexer is. Het bovenregionaal gebied Oost bevat namelijk 9 Jeugdhulpregio’s, waaronder 83 gemeenten vallen. Daarnaast staat een bovenregionaal gebied niet op zichzelf, een draai aan de knop in het ene gebied heeft direct gevolgen voor het zorglandschap in het andere gebied en de afgebakende ‘grenzen’ van een gebied zijn vanuit geografische oogpunt niet altijd het meest logisch. Daarbij werken de aanbieders van JeugdzorgPlus vaak voor veel regio’s en moet de kwaliteit en beschikbaarheid van deze specialistische vorm van jeugdhulp gewaarborgd blijven. Dat maakt deze opdracht een complexe puzzel, maar wel een puzzel waar ik energie van krijg. Ik merk dat alle partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van de transformatie ontzettend toegewijd zijn: iedereen wil betere zorg voor deze kleine groep jeugdigen die kwetsbaar zijn en het heel moeilijk hebben. En dat maakt dat we, stapje-voor-stapje, met elkaar hiernaartoe werken en ik het gevoel heb dat ik met een hele zinvolle opdracht bezig ben!

 

Terug naar overzicht
jeugdzorg-nederland-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.