Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

KLANT IN ZICHT: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

mes-bvo-west-betuwe-1.png

Sinds mei 2021 ben ik gedetacheerd als senior juridisch adviseur bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) voor 16 uur per week. Tot 1 oktober combineerde ik dit met een detachering als adviseur bij Hendrik-Ido-Ambacht voor 24 uur per week, maar sindsdien ben ik volledig en met veel plezier bij de BWB aan de slag.

Mijn werkplek is in het stadhuis van de prachtige gemeente Culemborg. Gelukkig is het weer mogelijk op de werkplek werkzaam kan zijn. Mijn ervaring is dat het ter plekke werken prettiger is: snel schakelen met collega’s en ook is het een stuk gezelliger.

Ik ben werkzaam bij de Afdeling Juridische Zaken, bestaande uit 2 ondersteuners, 3 secretarissen bezwaarschriftencommissie, 2 juridisch adviseurs en een teamleider.

De werkzaamheden zijn zeer divers: behandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, behandelen van klachten, invallen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie, verschillende soorten adviesvraagstukken in vaak politiek complexe vraagstukken.

Enkele onderwerpen hebben mijn bijzondere aandacht. Dit betreft bijvoorbeeld het verplicht publiceren in het kader van de Wet elektronische publicaties. Ik heb op mij genomen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2021. Ook het onderwerp op welke exacte datum een brief/beslissing de deur uit is gegaan, is iets waar ik mij in het bijzonder mee bezig houd. Vaak is de exacte datering niet duidelijk, terwijl dit voor de juridische procedures van essentieel belang is. Dit is een organisatie-breed vraagstuk waarvoor ik samen met collega’s ga proberen een structurele oplossing te vinden.

Naast mijn werk ben ik onder meer trotse opa van Evy!

evy.jpg

Edward de Gast
Senior juridisch adviseur
Haute Equipe Partners in Public

 

Terug naar overzicht
edward-de-gast.jpg
Edward de Gast
Senior juridisch adviseur
mes-bvo-west-betuwe-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.