Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Klant in zicht: Gemeente Zaanstad

zaanstad-2.jpg

Als contractmanager Wmo bij de gemeente Zaanstad.
 
Sinds april 2019 zit ik op opdracht bij de gemeente Zaanstad. Met mijn achtergrond als Sociaal Juridisch Dienstverlener ben ik eerst werkzaam geweest bij de afdeling Voorzieningen. Sinds januari ben ik hier Contractmanager Wmo.
 
Met ruim 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en is Zaanstad, zowel regionaal als landelijk, een relevante speler. De komende jaren wordt gebouwd aan een welvarende, veilige, klimaat-neutrale en duurzame stad, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont. Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam heeft Zaanstad belangrijke opgaven zoals het realiseren van een krachtige en innovatieve economie, snellere verbindingen, betere sociale voorzieningen, en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zaanstad staat aan de vooravond van een schaalsprong naar 200.000 inwoners in 2040. De gemeente heeft de ambitie deze groei te combineren met het vergroten van de stedelijke en maatschappelijke kwaliteit van de stad.
 
Als contractmanager Wmo ben ik verantwoordelijk voor de contracten Algemeen Openbaar Vervoer, kleine woningaanpassingen, hulpmiddelen, trapliften en mantelzorgwaardering. Het doel is om de overlap tussen wat gecontracteerd is, wat geleverd wordt en wat gewenst wordt zo groot mogelijk te houden. Hoe groter de overlap, hoe meer de organisatie het contract optimaal ‘uitnut’. Naar mijn eigen zeggen een hele leuke uitdaging, waarin ik zowel mijn sociale als juridische talenten optimaal kan benutten.
 
Zaanstad is een leuke en vernieuwende gemeente om voor te werken. Iedereen staat open voor verandering en is altijd bereid om te helpen als dat nodig is. Zowel naar de burger als naar het personeel zijn zij helder in communicatie. Ook nu met het Coronavirus hebben zij dit weer bewezen!
 
Bo Buijs, adviseur Sociaal Domein, Haute Equipe.

Terug naar overzicht
zaanstad-2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.