Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Je eerste opdracht als trainee in het sociaal domein – met Michelle Bokking

michelle-2-2.jpg

In september 2019 begon ik na een verblijf van zeven maanden in het buitenland aan het traineeship van Haute Equipe. Een erg grote overgang zou je verwachten, maar niets bleek minder waar. Al vanaf dag één waarop ik mijn medecollega’s en -trainees ontmoette voelde het vertrouwd en was ik eigenlijk zo gewend. Al vrij snel bleek ik bij de gemeente Uithoorn aan de slag te kunnen als projectondersteuner transformatieregisseur sociaal domein om een nieuwe koers voor het Uithoornse sociaal domein uit te stippelen. En dat allemaal dankzij de transformatieregisseur Esther Sarphatie, een senior adviseur en tevens mijn mentor bij Haute Equipe.

Nog nooit eerder had ik bij een gemeente of een andere overheidsinstantie gewerkt, maar vanaf dag één werd ik overal mee naar toe genomen en heb ik een proces van waardengericht werken mede-begeleid. Dit is een proces met als doel een beweging in gang zetten; de beweging naar meer mensgericht werken en meer luisteren naar en interactie met inwoners. Vervolgens hebben we gewerkt aan het opleveren van een gedragen beleidsnota waar alle betrokken partijen in Uithoorn en de Kwakel (inwoners, professionals en beleidsmakers) zich gemotiveerd en medeverantwoordelijk voor voelen en actief aan deelnemen. De ene dag zat ik met de wethouder aan tafel, de andere dag met inwoners of maatschappelijke organisaties van Uithoorn. Tijdens dit proces hebben we gewerkt aan de hand van drie waarden: mensgericht, samen en integraal. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.uithoorndenktmee.nl onder het kopje Koersplan Sociaal Domein.

michelle-3.jpg

De duo-combinatie senior-trainee bleek heel waardevol voor mij. Een uitgebreid CV heb ik als trainee nog niet, maar op deze manier ontstond toch een hele mooie verbinding tussen jong en oud, tussen een frisse, onervaren blik en veel ervaring. De kunst is om elkaars toegevoegde waarde te kunnen herkennen en hier gebruik van te maken. Dat hebben we in Uithoorn zeker gedaan, waardoor mijn tijd daar heel leerzaam is geweest.

Tegen het einde van mijn opdracht bij de gemeente Uithoorn heb ik bij de start van een aanbestedingsprocedure mogen aansluiten als materiedeskundige. Eén van de mooiste complimenten die ik kreeg van een collega: “Ben jij nog maar een trainee? Dat wist ik helemaal niet.”

Bekijk ook: “Jonge adviseurs bij Haute Equipe: knappe koppen met een slim rendement”

Terug naar overzicht
michelle-2-2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.