Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Interview met onze nieuwe Functionaris Gegevensbescherming Gity!

haute-equipe-social-visuals-2023-gity.png

Sinds 1 juli 2023 is Gity Sharifzadeh de nieuwe Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Haute Equipe. Om die reden stelde ik haar een paar vragen over haar nieuwe rol.

Naast haar rol als FG is Gity tevens werkzaam als senior juridisch adviseur privacy bij Haute Equipe. Momenteel vervult ze rol van Privacy Officer bij de gemeente Maastricht. Samen met collega’s Jochem Goes Lorenz van der Ven en Theo Timmermans vormen zijn binnen Haute Equipe de vakgroep Privacy. Zij komen regelmatig (online) bij elkaar om bij te praten over privacy, daarnaast geven zij ook trainingen over het thema privacy. Binnen Haute Equipe worden onze adviseurs bij verschillende organisaties (voornamelijk gemeenten) geplaatst om gemeenten te ondersteunen of verder te helpen binnen het thema privacy.

Kan je toelichten wat een FG doet?
''De rol van de FG is in de wet bepaald. Iedere overheidsorganisatie is verplicht een FG aan te stellen. De FG houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming binnen een organisatie en is daarnaast ook het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie en de directie. Het is een onafhankelijke rol waarbij positionering binnen een organisatie bepalend is. De FG zou los moeten staan, maar dat is vaak niet zo.''

Wat is het verschil met een privacy officer?
''Het verschil met de FG is dat de privacy officer niet wettelijk verplicht is. Verder heeft de privacy officer een adviserende en meer uitvoerende rol waardoor de FG toezicht kan houden op bijvoorbeeld de naleving van beleid en maatregelen n.a.v. een Data Protection Impact Assessment (DPIA).''

Hoe ben jij in de privacy wereld terecht gekomen?
''Ik ben er ingerold. Via de gemeente Maastricht waar ik toen binnen het sociaal domein werkzaam was, werd ik gevraagd om plaats te nemen in de projectgroep implementatie AVG en zo ben ik verder gegroeid in de rol van privacy officer. Het interessante van de rol van privacy officer is dat je de mogelijkheid krijgt om in de keuken van verschillende afdelingen te kijken''

Wat wil je de lezer meegeven over privacy?
''Ik geef altijd mee dat best veel kan en mag. Vaak schiet men in de kramp bij de AVG en privacy, terwijl je juist naar de mogelijkheden moet kijken. Op welke manier kan ik persoonsgegevens wel delen of opslaan? Het is van belang om niet direct de deur dicht te gooien en mensen juist betrokken te houden. In gemeenteland kan dat lastig zijn, alles wordt steeds meer digitaal en dus ook kwetsbaarder. Er is meer verantwoordelijkheid binnen organisaties bijgekomen, bijvoorbeeld het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en burgers hebben daarnaast meer rechten gekregen via de AVG.''

Ultieme tip als het gaat om privacy?
''Ga om met persoonsgegevens zoal jij wilt dat anderen met die van jou omgaan.''

Terug naar overzicht
haute-equipe-hakima-1.png
Hakima Mahyou
Juridisch adviseur
haute-equipe-social-visuals-2023-gity.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.