Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Interim manager bij Meerinzicht

9561-fvdb-20181005-1.jpg

Ruim één jaar lang maakte Ellen Wichard onderdeel uit van de organisatie Meerinzicht in de rol van interimmanager . Als we haar vragen wat ze van haar tijd daar vond, kan ze het met één woord af: “geweldig”! Maar, waarom eigenlijk?

Meerinzicht voert taken uit op de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Het Domein Sociaal is het werkveld waar ik mij betrokken bij voel: een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij vanuit de lokale overheid. Menselijk gezien boeiend, en bestuurlijk en organisatorisch interessant en altijd in beweging.

Het Domein Sociaal Meerinzicht zocht een extra manager om beter in control te raken en om te kunnen door ontwikkelen. Hierin vonden Meerinzicht en ik elkaar. Een van de dingen die we hebben gedaan is het onder de loep nemen en verbeteren van de werkprocessen. Dit klinkt misschien saai, maar is belangrijk omdat het rust en duidelijkheid gaf voor iedereen. Daardoor ontstond er ruimte voor innovatie en talentontwikkeling. Sommige mensen kregen zelfs vleugels. Hoe mooi is dat? De combinatie van het behalen van resultaten enerzijds en een bijdrage leveren aan een positief werkklimaat, waar mensen kunnen groeien, anderzijds is waarom ik deze interim opdracht zo geweldig vond.

Na meer dan een jaar van intensief samenwerken binnen de afdeling Domein Sociaal en het MT van Meerinzicht, en met een opvolger in de startblokken heb ik Meerinzicht gedag gezegd. Eén van de mooiste complimenten die ik kreeg was: ‘Ellen, jij bent voor mij het prototype van een dienend leider’.

Meer weten? Bel of mail:

Mail: Ellen.wichard@Haute-equipe.nl
M: 06 13345780

Of volg Ellen op LinkedIn.

 

 

Terug naar overzicht
9561-fvdb-20181005.jpg
Ellen Wichard
Senior adviseur sociaal domein
9561-fvdb-20181005-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.