Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Integratie en participatie van statushouders in Maasgouw

achraf-1.jpeg

Plan van aanpak

Net als iedere gemeente heeft ook Maasgouw de verplichting om statushouders te huisvesten en zorg te dragen voor integratie en participatie. Naast huisvesting regelt de gemeente ook inkomen, scholing, maatschappelijke begeleiding en re-integratie. Veder draagt de gemeente zorg over het welzijn en de gezondheid van deze nieuwe inwoners. Voor de gemeente Maasgouw heb ik tijdens mijn traineeship binnen Haute Equipe, in samenwerking met een collega een plan van aanpak integratie en participatie van statushouders geschreven. In dit plan hebben wij beschreven hoe de gemeente Maasgouw samen met de betrokken partijen en de mensen uit de doelgroep, de integratie en participatie gaat oppakken. Met dit plan van aanpak loopt de gemeente Maasgouw vooruit op de huidige kabinetsplannen en pakt de regie op de inburgering terug.

De uitvoering

In het plan van aanpak integratie en participatie van statushouders is vastgesteld dat de uitvoering van dit plan door het Servicecentrum MER (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) gedaan zou worden. De formatie van ‘’team Maasgouw’’ binnen het Servicecentrum diende met 2 FTE uitgebreid te worden. Dit vanwege het feit dat de groep statushouders een integrale aanpak nodig hebben voor de begeleiding naar werk, integratie en inburgering. Ikzelf heb de kans gekregen om 1 FTE in te vullen en voor minimaal één jaar de functie van ‘’regisseur Statushouders’’ te bekleden.

Resultaten

Dat het project vruchten afwerpt is te zien in de periodieke kwartaaldashboards. In het afgelopen jaar zijn 109 cliënten gesproken, waarvan iedereen een persoonlijk plan van aanpak heeft. We kennen het hele bestand, iedere klant heeft een op maat gemaakt plan en is ingedeeld op de Participatieladder. Het netwerk om de klant (AMW, Vluchtelingenwerk, taalaanbieders etc.) heen is sluitend en werkt goed samen. Doordat de regisseurs werken met een vaste caseload en mogelijke beroepsrichtingen, opleiding, taalniveau en mogelijkheden op de participatieladder geregistreerd hebben in het systeem, kunnen cliënten gericht benaderd worden bij projecten of mogelijke vacatures. In het eerste half jaar zijn 6 cliënten volledig uitgestroomd, 6 gedeeltelijk en 7 doen onbetaald werk/vrijwilligerswerk. De taal bevorderende activiteiten zoals het Taalcafé en interactief voorlezen worden erg goed bezocht. Ook is er een fietsproject (theorie en praktijklessen) opgezet voor vrouwen en hebben 4 heren hun Vca-certificaat gehaald.

Mijn ervaring

Persoonlijk is dit voor mij een super tof traject. Ik voer een plan uit dat ik samen met een collega geschreven heb. Ik merk dat zaken op papier in de praktijk toch anders kunnen uitpakken. Vandaar ook de keuze om praktijkervaring op te doen in de praktijk en vanuit daar de stap richting beleid te maken. Weten waar je over schrijf en wat je adviseert! Daarnaast vind ik het iedere dag weer bewonderenswaardig om te zien hoe de mensen huis en haard verlaten hebben en in Nederland de kansen aanpakken om hun leven weer op te bouwen.

 

Terug naar overzicht
achraf.jpeg
Achraf Essaidi
Adviseur sociaal domein
achraf-1.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.