Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Hulp nodig bij het opstellen van de jaarrekening? Haute Equipe helpt je verder!

foto-pand-haute-equipe.jpg

Ook dit jaar voerde het Coronavirus de boventoon en helaas doet het dat op dit moment nog steeds. Het was een jaar vol uitdagingen, maar we hebben het allemaal toch weer waargemaakt! 

Nu op naar de eindstreep van 2021. Het opstellen van de jaarrekening is weer in zicht. Voor de laatste keer de begrotingswijzigingen door, heb je niets gemist? De rechten en verplichtingen op de juiste stand per 31 december, de coronagelden verantwoorden in de Coronaparagraaf of paragraaf Bedrijfsvoering, de definitieve onttrekkingen uit de voorzieningen, de juiste winstuitnames van de grondexploitaties en noem zo maar op. 

Het jaar 2022 zal zich kenmerken als het begin van de nieuwe coalitie 2022-2026, een nieuwe gemeenteraad, nieuwe wethouders. Zijn jullie voorgesorteerd op een nieuw bestuur? Of gaan ze met de juiste basis van start en laten jullie door Haute Equipe een workshop gemeentefinanciën voor raadsleden verzorgen waarin de basis van de gemeentelijke planning en controlcyclus heel duidelijk wordt uitgelegd door onze experts? 

Ook is 2022 het eerste jaar dat het college de rechtmatigheidverantwoording draagt. Onze adviseurs zijn meer dan voorbereid!

Neem contact op met onze specialisten via 023-5471913 of bedrijfsvoering@haute-equipe.nl

 

Terug naar overzicht
no_filename.jpeg
Jeanette Honders
Senior adviseur
foto-pand-haute-equipe.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.