Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Het Inclusiehuis, een opvang voor iedereen!

aglaja-en-moveoo-linkedin-en-instagram-post.png

Sociaal domein adviseur Aglaja Gerrits van Haute Equipe & manager zorg Moveoo Dominique Engels vertellen over het Inclusiehuis, een opvang voor iedereen!

Aglaja Gerrits, werkzaam bij Haute Equipe, werkte als projectleider bij het Inclusiehuis. Dominique Engels is hier manager zorg en samen werkten ze aan het opzetten en perfectioneren van de blauwdruk van een Inclusiehuis. Wiep Aanhane van Haute Equipe interviewde hen over wat het Inclusiehuis nou eigenlijk is, en wat het onderscheid van andere projecten.

Wat leuk dat je het interview wilde doen Dominique, wil je beginnen met vertellen wat je rol is bij Moveoo?

‘’Ik ben verantwoordelijk als manager zorg voor de hele regio Noord- en Midden - Limburg bij Moveoo. Dit was een hele bewuste keuze, de regio is groot, maar binnen de regio werken teamleiders die de aansturing doen van de teams. Het is een organisatie voor maatschappelijke opvang. Wij geven mensen tijdelijk opvang waar nodig, proberen dit zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar wanneer opvang toch een vereiste is, begeleiden we de cliënten om ze zo snel mogelijk weer op eigen kracht in de maatschappij mee te kunnen laten draaien.’’

Veel mensen zijn misschien onbekend met het Inclusiehuis, wil je daar iets meer over vertellen Dominique?

‘’Het Inclusiehuis is eigenlijk een ontmoetingsplek binnen Venlo, waarin je kunt en mag zijn wie je bent. Mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben, zijn we er ook voor jou, maar we zijn er ook voor een kopje koffie en een praatje. Iedereen is bij ons welkom. Er zijn verschillende activiteiten zoals koken en creatieve activiteiten, we bieden er dagbesteding. Het is geen standaard programma. We kijken echt naar waar behoefte aan is wat mensen leuk vinden die nu meedraaien. Zo hebben we altijd het juiste aanbod.

We krijgen veel inloop van mensen waarbij we goed moeten signaleren wat er aan de hand is zodat we hulp kunnen inschakelen om dakloosheid te voorkomen. Er is momenteel één centrale locatie, maar wij zijn zeker bezig met eventuele ontwikkelingen voor de toekomst.’’

Wat onderscheidt het project van Moveoo van andere projecten in de wijk?

Dominique ‘’Dat is echt een stukje doelgroep. Mensen met een rugzakje die soms niet direct een hulpvraag hebben, maar toch ergens niet mogen zijn of zich niet welkom voelen helpen wij. Daarlangs heeft het Inclusiehuis ook een echte preventie rol. Bezoekers die dreigen in de problemen te geraken, helpen we vanuit het Inclusiehuis verder om zo veel als mogelijk opvang te voorkomen. Je kijkt vanuit andere alternatieven. Je bent bij ons altijd welkom.

Een onderdeel van het Inclusiehuis in regio Venlo is de Herstelacademie. Daarin bieden we met en voor ervaringsdeskundigen trainingen en opleidingen aan. We willen echt dat een ervaringsdeskundige alle lagen van de organisatie begrijpt en dat dit een standaard onderdeel is van de zorg. Die expertise is echt heel belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat dit kwalitatief betere zorg gaat leveren.” En de cliënt daardoor betere begeleiding ontvangt want daar draait het immers allemaal om.

Aglaja, wat heb je de afgelopen tijd gedaan?

‘’Ik heb zojuist een aantal opdrachten bij Moveoo afgerond. Moveoo is een instelling voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Limburg Het is geen gemeentelijk domein, maar echt zorg en daarmee niet heel gebruikelijk voor Haute Equipe. Hier heb ik aan aantal projecten gedaan de kwaliteit van zorg gaan verbeteren zoals de forensische zorg, zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie en de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen Moveoo. Voor forensische zorg en de Wlz hebben we een kwaliteitshandboek ontwikkeld en werkprocessen verder aangescherpt. Daarnaast hebben we gekeken naar een scholingsplan en is Moveoo meer in verbinding gekomen met o.a. de reclassering en het zorgkantoor.

Ik werk graag samen met de sociaal werkers aan deze doorontwikkeling. Juist door dit samen met hen te doen, geeft het ook uiteindelijk meerwaarde en draagvlak. In het project van het Inclusiehuis hebben we beleid geformuleerd over wat een Inclusiehuis feitelijk is.

Dit is een soort open inloop voor mensen die nergens terecht kunnen en/of hun huis (dreigen) kwijt te raken. Vaak zijn dit mensen met wat zwaardere GGZ-problematiek, zorgmijders en al dan niet gecombineerd met drugsgebruik.

We hebben een blauwdruk voor een Inclusiehuis opgezet. Het was een uitdaging om toe te kunnen werken naar beleidsplan, nadat een Inclusiehuis in Venlo als het ware organisch is ontstaan. De bedoeling is dat dit in Roermond ook opgericht wordt. Daarom is ook een beleidsplan geschreven. Dit vormt mede de input voor verdere financiering.

Ik hoorde iets over ‘’de vraag achter de vraag’’?

Aglaja ‘’Ik ben iemand die kijkt naar de vraag achter de vraag. Ik wil zonder een eigen stempel te drukken aanwezig zijn en signalen zien en horen. Sparren met anderen is belangrijk. Ik vind het belangrijk om binnen mijn projecten een vertrouwelijke sfeer creëren en van daaruit ook de vraag achter de vraag te kunnen stellen. Om vanuit de vraag achter de vraag verder te kijken wat nodig is.

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Aglaja en Haute Equipe als opdrachtnemer?

Dominique ‘’Met Aglaja heb ik twee projecten gedaan tot nu toe. Toen het project neergezet was, zijn we het gaan implementeren. Aglaja gaat goed op onderzoek uit om de basis vast te kunnen leggen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Binnen deze projecten is het belangrijk dat je dat concreet maakt en op papier zet. Aglaja heeft dat goed gedaan en heeft de kern eruit gehaald. Aglaja zet het juiste product neer, dus wij zijn zeker tevreden met deze samenwerking!’’

Aglaja ‘’Onderlinge afstemming is zo belangrijk om waar nodig bij te kunnen sturen als dingen niet goed lopen. We kijken samen echt naar oplossingen en schakelen regelmatig met elkaar. Ik wil samen met de uitvoering resultaat neerzetten en een verbinder te zijn in de organisatie. Daarmee wordt de zorg kwalitatief beter waar de cliënt bij gebaat is. Hier krijg ik weer heel veel energie van!’’

Terug naar overzicht
1582377068975.jpg
Wiep Aanhane
Marketing
aglaja-en-moveoo-linkedin-en-instagram-post.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.