Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Het Hogeland in control

zuidwolde-shutterstock-1.jpg

In het topje van Groningen ligt de gemeente Het Hogeland. Deze gemeente is in 2019 ontstaan door een fusie van een viertal kleine gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. Hiermee is Het Hogeland, met een oppervlakte van 907,6 km², de op één na grootste gemeente van Nederland geworden. 

Een dergelijke fusie brengt veel uitdagingen met zich mee, ook op financieel gebied. Om die reden heeft Het Hogeland begin dit jaar Haute Equipe de opdracht gegeven om een peer review te doen. De vraag hierbij was in hoeverre de gemeente in control is. Om dit uit te zoeken is een team van vier Haute Equipe adviseurs bestaande uit Nicolette Verlaan, Hendrik-Jan Catsburg, Maria Gómez en Rein Riemersma, afgereisd naar Groningen.

Nicolette, senior adviseur bij Haute Equipe, heeft in korte tijd samen met haar collega’s onderzocht of hetgeen Het Hogeland doet op het gebied van financial control juist is, dat zij voldoende grip op hun budgetten hebben en of de systemen en processen hiervoor juist zijn ingericht.

Om inzicht te krijgen in deze zaken hebben de adviseurs van Haute Equipe in twee dagen tijd 22 interviews gehouden met medewerkers van Het Hogeland. Door de open houding van de geïnterviewde medewerkers en de ervaring van de adviseurs hebben deze interviews een goed inzicht in de financial control van de organisatie gegeven. Naast de interviews is ook gebruik gemaakt van verschillende documentatie en is er een benchmark gedaan met vergelijkbare fusiegemeenten.

Gebleken is dat de medewerkers erg open en betrokken zijn en veel verantwoordelijkheid voelen voor hun werk. Het Hogeland is een nieuwe gemeente die uitgaat van zelforganiserende teams; een grote uitdaging die veel van een organisatie vraagt. Nicolette en haar collega’s hebben daarom via een stoplichtmodel een aantal concrete adviezen gegeven aan de gemeente om bestaande risico’s weg te nemen en in de toekomst in control te blijven en verbeteringen aan te brengen.

Het rapport heeft Het Hogeland een goed overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en hoe de organisatie hier zelf tegenaan kijkt. Een mooi resultaat waar de gemeente echt mee verder kan!

Terug naar overzicht
hendrikjan.jpeg
Hendrik Jan Catsburg
Senior adviseur
zuidwolde-shutterstock-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.