Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

HE-Doet! adopteert een organisatie

afbeelding1-1.jpg

Samen de basis leggen voor maatschappelijk resultaat is niet voor niets wat Haute Equipe bindt. In 2019 is HE-Doet opgericht. Dit team van enthousiaste collega’s houdt zich binnen Haute Equipe bezig met het verder vormgeven van MVO. De slogan 'Mens, Milieu en Maatschappij' geeft daarbij perfect aan waar Haute Equipe voor staat: het nemen van verantwoorde keuzes om zo iets terug te kunnen doen voor mens, milieu en maatschappij. Vanuit deze visie hebben wij in 2022 besloten een maatschappelijke organisatie te ‘adopteren’ en deze organisatie in de dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen waar nodig. Via een collega zijn we bij stichting Rondom de Klas uitgekomen, een mooi initiatief van vrijwilligers in Amsterdam. We vertellen je in dit bericht graag meer over deze mooie samenwerking met grote maatschappelijke waarde.

Maak kennis met Rondom de Klas
Rondom de Klas is een vrijwilligersorganisatie die zich op kinderen richt, die door omstandigheden kansarm zijn. Met steun aan hen en hun directe omgeving stelt Rondom de Klas ze in staat zichzelf beter te ontwikkelen. Zo bouwen ze meer zelfvertrouwen op, vergroten zij hun mogelijkheden en weten ze dat ze ertoe doen. 

Rondom de Klas levert maatwerk. Want de achtergrond van de kinderen is heel divers. Het ene kind heeft behoefte aan een begrijpend woord, het andere aan een stimulerend rolmodel. Daarin voorziet een lotgenoot die zelf uit het dal is geklommen, of een student die helpt met bijles. De kennis en kunde van de betrokkenen ligt op velerlei terreinen, als bijvoorbeeld bijles Nederlands, wiskunde, Grieks en Latijn, muziek maken, koken, tuinieren of sport. Rondom de Klas werkt samen met scholen en andere organisaties die zich richten op Amsterdamse jeugd en jongeren.

Vanuit alle geledingen, wijken, achtergronden en leeftijden is inmiddels groot enthousiasme ontstaan voor deelname aan Rondom de Klas. Scholen en andere organisaties willen graag samenwerken.

Kwaliteit en veiligheid zijn de kernwaarden voor een duurzame ondersteuning. Om kwaliteit te waarborgen wordt scholing structureel aangeboden, onder andere vanuit de Vrijwilligersacademie.

logo-rondom-de-klas.png

Haute Equipe en Rondom de Klas
Van dit verhaal werden wij bij Haute Equipe en He-Doet! erg enthousiast. De vraag was dan ook ‘Hoe kunnen wij vanuit HE-Doet! de stichting helpen?’. Al gauw bleek dat zij behoefte hadden aan een coördinator die, voor ongeveer vier uur in de week, de gehele uitvoering op de scholen kan coördineren. Rondom de Klas is op drie basisscholen actief en om het hele proces gestructureerd en gestroomlijnd te houden is besloten Dorinthe Kokkelink aan te dragen als coördinator. 

Meer weten over Rondom de Klas? Dat kan op hun website www.rondomdeklas.nl. Zelf graag vrijwilliger worden, of wil je meer weten over HE-Doet!? Stuur dan een mail naar info@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
dorinthe-1.jpg
Dorinthe Kokkelink
Officemanager
afbeelding1-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.