Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Haute Equipe professionaliseert door

img-3036.png

Het versterken van onze adviseurs als professionals is één van de thema’s waarmee we in 2022 aan de slag zijn gegaan. Onze mensen zijn immers ons meest waardevolle instrument en voegen waarde toe voor onze klanten en zijn daar dag in dag uit voor aan de slag. Daar hoort ook de mogelijkheid tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling bij.

Vorig voorjaar zijn we gestart met het bieden van intervisie aan onze medewerkers. Dit hebben we samen met organisatie- en adviesbureau Haagse Beek gedaan. Zij begeleiden ons bij het opzetten van een aantal intervisiegroepen en het aanleren van bijbehorende methodieken.

Inmiddels hebben we vijf intervisiegroepen, verdeeld over het land. Eén in noord, één in zuid, twee in het westen en één in het midden van het land. Daarnaast zijn we met het train-de-trainer traject gestart om een aantal medewerkers op te leiden om intervisie te begeleiden. Zo hebben we uiteindelijk zelf de expertise in huis om onze mensen blijvend te versterken. Een mooie ontwikkeling naar een (nog) professionelere organisatie!

Daar is de samenwerking niet bij gebleven. We zijn tevens gestart met de voorbereiding van een vorm van medezeggenschap. Met inmiddels meer dan 100 medewerkers in dienst, vinden we het belangrijk dat we inspraak van medewerkers borgen en samen kunnen bouwen aan onze organisatie. We zijn bezig om de contouren hiervan samen met een groep medewerkers uit te denken, zodat we in het najaar de eerste verkiezingen kunnen houden. Ook dit traject wordt door organisatie- en adviesbureau Haagse Beek begeleid. Zij kennen onze organisatie inmiddels goed waardoor ze hier goed over kunnen meedenken. Onze dank gaat uit naar Haagse Beek en specifiek Huub Brinkhof, die ons helpt dit proces in goede banen te leiden.

Terug naar overzicht
aglaja.jpeg
Aglaja Gerrits
Senior adviseur sociaal domein
img-3036.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.