Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Fondsenwerving voor behoud van cultuurhistorie

molen-1.jpg

Fondsenwerving voor behoud van cultuurhistorie
Nederland heeft een rijke en bewogen cultuurhistorie. Hiervoor bestaat ook veel maatschappelijke belangstelling. Projecten die historische ontwikkelingen in een nieuw licht plaatsen of vernieuwingen toevoegen schieten als paddenstoelen uit de grond. Een voorbeeld is de actuele belangstelling voor de meer beladen elementen van onze geschiedenis zoals het slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog. Haute Equipe verkent samen met cultuurhistorische belangenpartijen zoals musea, kunstenaars en stichtingen hun wensen, om vervolgens naar regelingen te zoeken die een deel van hun activiteiten financiert. Haute Equipe heeft daarbij ook oog voor het leggen van verbindingen tussen cultuurhistorische initiatieven in een regio. Zeker in kleinere gemeenten is het belangrijk het cultuurhistorisch perspectief als een samenhangend toeristisch product te presenteren. Het creëren van deze samenhang leidt daarbij soms tot verrassende samenwerkingsprojecten.

Voorbeeld projecten
Een sprekend voorbeeld van een gecoördineerd aanbod is Den Helder. De ligging op een zeer strategisch punt maakt dat er in de loop der eeuwen veel gebeurd is in de marinestad. Op cultuurhistorisch gebied vindt er dan ook veel plaats en daarbij voert de militaire geschiedenis vanzelfsprekend de boventoon. Zo wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het – in de rest van Nederland minder bekende – Tweede Wereldoorlogsverleden van de stad. Maar Den Helder is ook onderdeel van het Waddengebied. Daarom worden Helderse projecten zoveel mogelijk in samenhang met de rest van het Waddengebied ontwikkeld en gepresenteerd. Bijvoorbeeld de projecten ‘Atlantikwallcentrum Huisduinen’ en ‘Fort Kijkduin’. De projecten in Den Helder presenteren allen een deel van de geschiedenis – van de allereerste sporen van mensen in het gebied, tot de Napoleontische tijd en onze eigen tijd.

Een stukje naar het zuiden is de cultuurhistorische niche minder militair en meer industrieel. Voorbeelden zijn de stoomgemalen en scheepsbouw in West-Friesland. De renovatie van de graanelevatoren van de Maassilo in de Maashaven van Rotterdam. En voor alle projecten geldt: onze adviseurs hebben warme banden met hun klanten en dat maakt de betrokkenheid bij de projecten groot. Ook hebben we brede kennis van de ‘culturele markt’. Vaak begeleiden we de projecten ook na het verwerven van financiering en denken mee over hoe toekomstige projecten goed aansluiten bij het bestaande aanbod.

Benieuwd wat Haute Equipe voor jouw organisatie kan betekenen?
Ben je benieuwd welke mogelijkheden voor fondsen er voor jouw organisatie zijn? Neem dan contact op met Rob Kauffman op tel: 06 51 72 31 15 of email: rob.kauffman@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
rob-tijdelijk.jpeg
Rob Kauffman
Subsidieadviseur
molen-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.