Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

FG bij de gemeente Zaanstad

subs-5-1.jpg

Als Functionaris Gegevensbescherming kom ik graag bij de mensen aan het bureau. En laat dat nu ook de inhoud van de functie zijn in de gemeente Zaanstad.

Veel FG’ s zijn als jurist of vanuit de security het vakgebied van privacy ingerold. Meewerken aan de implementatie van de AVG in de organisatie. Handen uit de mouwen, niks toezicht houden, want daar was geen tijd voor. Zo was het ook in Zaanstad, totdat in december 2018 het directieteam een besluit nam rond de governance van de AVG en informatiebeveiliging en de Three lines of defence vaststelde. De 1e lijn ligt op de werkvloer en bij de proceseigenaren. Daar moest de basiskennis over privacy op orde worden gebracht zodat de basale vragen door medewerkers zelf kon worden behandeld. De 2e lijn ligt in handen van 4 specialisten. Twee Privacy Officers en twee Security Officers. Hier komen de ingewikkelder vragen binnen, worden procedures uitgewerkt, incidenten en datalekken afgehandeld. En wat blijft er dan nog over? De 3e lijn. Die bestaat uit twee personen. De FG en de CISO. Ziezo, dat staat. Denk je dan. Je mag de rol van FG invullen zoals de AVG die ook bedoeld heeft. Toezichthouden op de volledige organisatie in hun omgang met de AVG. Strategisch adviseur voor directie en de drie bestuursorganen. Een prachtige rol en…. die brengt me bij de mensen aan het bureau.

Ik viel met mijn neus in de boter. Op 1 juni begonnen en eind juni als “medeorganisator” acte de présence geven bij een voorlichtingsavond van de gemeenteraad. De vraag was: waarom kunnen we ingezonden brieven niet publiek maken en waarom moet het allemaal zo geheimzinnig. Op het oog een algemene vraag met de AVG als onderwerp die ingewikkelder werd naarmate de Wob en Wet open overheid de eigenlijke vraag achter de vraag bleken. Ik mocht een toelichting geven vanuit de AVG en een externe spreker verzorgde een inleiding waarbij hij de verschillen tussen AVG, Wob en Woo uitlegde, waarbij hij nadrukkelijk de rol en consequenties voor de raad uitlegde. Voor mij een uitgelezen moment om kennis op te doen en aan de raad bekend te maken dat ik ook hun FG ben.

Arnhem – Zaandam, 3 dagen per week. Ik krijg veel zuchten, vragen en opgetrokken wenkbrauwen als mijn deel wanneer ik vertel dat ik in Arnhem woon. Het lot van een (senior) adviseur in de advies- en dienstverleningswereld. Ik zou niet anders willen (hoewel, vooruit, soms dan toch wel). Al vanaf 1987 weet ik dat je voor een mooie opdracht moet reizen.

De opdracht in Zaanstad is fantastisch. Iedereen met wie ik een afspraak wil maken, gaat schuiven in zijn agenda. De FG, daar maak je tijd voor. Je kunt vragen stellen, adviezen geven en je overal mee bemoeien om de kwaliteit van de dienstverlening van Zaanstad te verbeteren en ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie op een integere, vertrouwelijke en veilige manier met de gegevens van haar inwoners omgaat. Inwoners die op hun kwetsbaarste momenten in hun hulpvraag soms hun hele hebben en houden op tafel (moeten) leggen. Het is ontzettend dankbaar om daar een bijdrage aan te leveren.

Theo Timmermans, senior adviseur Haute Equipe

Terug naar overzicht
theo.jpeg
Theo Timmermans
Senior adviseur
subs-5-1.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.