Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

EU subsidie voor duurzame investeringsconcepten (3e ronde)

eucf.jpg.png

Opnieuw kunnen gemeenten een vaste subsidie van € 60.000 aanvragen voor het maken van een financieringsconcept voor een duurzaam energieproject.

Via de European City Facility kunnen gemeenten voor een duurzaam energieproject een aanvraag doen voor een vast bedrag van € 60.000. Dat bedrag is een bijdrage voor het maken van een investeringsconcept voor dat project. Het kan worden ingezet voor analyses (stakeholder, markt, financieel risico’s) en (technische) haalbaarheidsstudies e.d. Het te maken investeringsconcept moet aan bepaalde eisen voldoen om de subsidie te verkrijgen en in een jaar klaar zijn.

De 3e ronde is nu geopend en er is budget om een kleine 70 aanvragen te honoreren. Deze ronde sluit op 15 december  2021.  Twee maanden na de sluiting weet je of jouw aanvraag is gehonoreerd.

De financiering van duurzame energieprojecten is vaak een complex vraagstuk. Deze subsidie helpt daar grip op te krijgen. Haute Equipe heeft in de eerste ronde verschillende gemeenten geholpen bij het succesvol aanvragen van een subsidie uit de European City Facility, bijvoorbeeld voor de financiering van de aanleg van een warmtenet.

Wil je weten of een aanvraag voor jouw gemeente zinvol is, neem dan contact op met Gerrit Walstra: gerrit.walstra@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
eucf.jpg.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.