Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

EU subsidie voor duurzame investeringsconcepten

foto-vibe-1.png

Nieuwe kans voor gemeenten om een vaste subsidie van € 60.000 aan te vragen voor het maken van een financieringsconcept voor een duurzaam energieproject.

Gemeenten kunnen via de European City Facility voor een duurzaam energieproject een aanvraag doen voor een vast bedrag van € 60.000. Dat bedrag is bedoeld als bijdrage voor het maken van een investeringsconcept voor dat project. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyse,  stakeholderanalyse, financiële analyse, risicoanalyse e.d. Het te maken investeringsconcept moet aan bepaalde eisen voldoen om de subsidie te verkrijgen en in een jaar klaar zijn.

De (2e) oproep voor het indienen van aanvragen opent op 31 maart en sluit op 31 mei 2021.  Twee maanden na de sluiting weet je of jouw aanvraag is gehonoreerd.

De financiering van duurzame energieprojecten is vaak een complex vraagstuk. Deze subsidie helpt daar grip op te krijgen. Haute Equipe heeft in de eerste ronde verschillende gemeenten geholpen bij het succesvol aanvragen van een subsidie uit de European City Facility, bijvoorbeeld voor de financiering van de aanleg van een warmtenet.

Wil je weten of een aanvraag voor jouw gemeente zinvol is, neem dan contact op met Gerrit Walstra: gerrit.walstra@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
foto-vibe-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.