Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

EFRO project EVERGREEN

20200408-085139-logo.jpg

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen zoals water, energie en mineralen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. 

In het EFRO project EVERGREEN werken 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen intensief samen.

Hun doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Ze werken binnen het project samen aan drie programmalijnen:

  • Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor duurzaam Bodembeheer en vergroening gewasbescherming.
  • Teelt op Water: ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor Teelt-de-grond-uit technieken.
  • Clusterversterking; versterking in Noord-Holland door middel van borging van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingen en door geborgde Living Labs. 

Haute Equipe is nauw bij dit project betrokken. Niet alleen hebben wij in 2015 de subsidieaanvraag geschreven, ook voeren wij gedurende de gehele looptijd van het project tot en met eind dit jaar het projectbeheer en de projectadministratie uit in opdracht van de penvoerder. Dit betekent dat wij inhoudelijk sturing geven aan het project en alle rapportages verzorgen, zodat de beoogde resultaten worden behaald.

Wil je meer weten over dit project of hoe Haute Equipe je kan helpen bij het opstellen van een aanvraag?  Ben je geïnteresseerd in hoe wij je kunnen ondersteunen bij het projectbeheer van je project? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 023 - 547 19 13.

Terug naar overzicht
oege.jpg
Oege Doornbos
Subsidieadviseur
20200408-085139-logo.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.