Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Eerste ronde INTERREG 2021-2027 aanvragen gestart voor Noordzeegebied

afbeelding3-1.png

De eerste oproep voor het indienen van aanvragen voor het Noordzeegebied is gepubliceerd. Wat zijn de kansen en hoe gaat dat in zijn werk.

Oproep

Het programmasecretariaat van het Interreg Noordzeegebied (NSR) heeft de eerste oproep voor het indienen van aanvragen gepubliceerd. Het gaat om het indienen van aanvragen voor small scale projects en voor regular projects’. Op 7 maart 2022 moeten de aanvragen binnen zijn. Aanvragen mogen worden gedaan door samenwerkingsverbanden van deelnemers uit minimaal drie landen uit het programmagebied. De subsidie bedraagt maximaal 60%. Vanuit de rijksoverheid is en projectontwikkelingssubsidie van € 25.000 beschikbaar voor projecten die betrekking hebben op klimaatadaptatie, slimme en groene mobiliteit of de circulaire economie.

Gerrit Walstra

Small scale projects
Deze projecten mogen over alle prioriteiten van het programma gaan, maar zijn beperkt in scope, duur en financiële omvang. De aanvraag gaat in één stap en moet 7 maart zijn ingediend. De duur is maximaal 1,5 jaar en de begroting bedraagt maximaal € 0,5 miljoen. Verder wordt de subsidie alleen gebaseerd op de personele kosten die worden gemaakt. Andere kosten zijn niet subsidiabel, maar kunnen indirect via een opslag van 40% op de personele kosten toch met de subsidie worden gedekt. De voorbereidingskosten zijn niet subsidiabel. De rapportagesystematiek is eenvoudig.

Regular projects

Hiervoor gelden de ‘normale’ regels als in het vorige programma. De projecten mogen langer duren, tot ca 5 jaar en kunnen een grotere financiële omvang hebben; € 2-8 miljoen. Naast personele kosten komen ook uitgaven voor aankopen, inhuur en reiskosten e.d. in aanmerking voor subsidie. Ook de voorbereidingskosten tot maximaal € 40.000 zijn subsidiabel. De aanvraag gaat in twee stappen. Voor de eerste stap genoemd ‘expression of interest’ geldt ook de deadline van 7 maart. Hierop wordt een reactie ontvangen die van belang is voor de tweede stap de ‘full application’. De deadline daarvoor is op 22 april gesteld. Dat is al kort op de eerste stap, dus dat betekent dat men na het indienen van de expression of interest al meteen door moet gaan met het project verder op te zetten.

Programmaprioriteiten

 1. Innovatie en economie:
  • ontwikkelen en versterken van het regionale innovatiesysteem
  • ontwikkelen en testen van innovaties (TRL 5 en hoger)
  • zorgen dat innovaties naar de markt gaan en worden toegepast
  • ontwikkelen van skills, ondersteunen van transities en ondernemerschap in de sectoren energie, agro&food/bioeconomie, circulair, mobiliteit &logistiek, duurzaam toerisme en mariene/maritieme.
 2. Energie en groene transitie:
  • vermindering van energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen
  • ontwikkelen en opschalen van oplossingen m.b.t. duurzame energie
  • ontwikkeling van (smart) grids en energieopslag
  • bewustwording van de voordelen van groene energie
  • transitie naar circulaire systemen
  • duurzaam en multimodaal vervoer
 3. Klimaat:
  • klimaatadaptatie en versterken watersystemen en kustveiligheid
  • versterken natuur en groen in kustgebieden en urbane gebieden
 4. Governance:
  • versterken governance op Noordzeethema’s inclusief het beter betrekken van stakeholders.

Interreg Noordzeegebied iets voor jou?

Wil je weten of een aanvraag mogelijk is om jouw ambities met Interreg NSR te realiseren, neem dan contact op met Gerrit Walstra, telefonisch: 06-21125514 of per email: gerrit.walstra@haute-equipe.nl.

Terug naar overzicht
5423.jpg
Gerrit Walstra
Subsidieadviseur
afbeelding3-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.