Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Een jaar lang kwartiermaker Zorg & Welzijn op Schiermonnikoog

esther-1.jpeg

Schiermonnikoog is een van de meest bijzondere en prachtigste plekken die Nederland rijk is. Natuurschoon omringd door water van de Wadden – en de Noordzee. En dat niet alleen. Schiermonnikoog heeft bijzondere inwoners, met ieder een opmerkelijk levensverhaal. Inwoners van Schiermonnikoog zijn vriendelijke en behulpzame mensen die zich bekommeren om elkaar en een heel hechte gemeenschap vormen. Ik mocht op deze plek gedurende een jaar mijn opdracht realiseren: een waar voorrecht om kwartiermaker Zorg & Welzijn te zijn op Schiermonnikoog. Een opdracht waarbij het niet alleen ging om pure vakkennis maar de combinatie met mensenkennis en oprechte interesse in de ander telde.

De gemeenschap is niet groot, iedereen kent elkaar. Toch speelden er dezelfde vragen als aan de wal. Hoe kun je formele zaken toch op een zo informele wijze en toegankelijk uitvoeren? En andersom: hoe bewaar je in een kleine gemeenschap professionele distantie? Ook op een eiland als Schiermonnikoog speelden serieuze kwesties, hoe verbind je dat aan tweedelijns zorg van de wal? De vragen betroffen alle levensdomeinen van wonen, werk, welzijn, zorg en opvoeding tot relaties, financiën, dag invulling, inkomensondersteuning en leefbaarheid.

Op Schiermonnikoog zijn de afgelopen jaren grote ontwikkelstappen gemaakt om welzijn en zorg beter en passender voor de eilandbewoners te maken. Daar is hard aan gewerkt. Mijn opdracht op Schiermonnikoog was om als kwartiermaker dit stevige fundament verder uit te bouwen en samen met professionals en vrijwilligers het welzijnswerk op het eiland Schiermonnikoog te optimaliseren zodat alle inwoners van 0 tot 100+, goed en vlot kunnen vinden wat ze nodig hebben.

De opdracht aan de kwartiermaker Zorg & Welzijn was dan ook een duidelijke organisatievorm voor Welzijn & Zorg op Schiermonnikoog te realiseren waardoor inwoners de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Het eiland kent een heel hoog voorzieningenniveau en het was dan ook de bedoeling om zoveel mogelijk maatschappelijke ondersteuning op het eiland zelf te organiseren. Alleen wanneer noodzakelijk en gewenst ging men naar de wal. 

Team Zorg & Welzijn

Zo bouwde ik als kwartiermaker aan een nieuw team met een wmo-consulent en een ouderenwerker die zich specifiek bezighield met de begeleiding van de activiteiten van de doelgroep 65-100+. Ik ging in gesprek met de eilander jeugd en initieerde activiteiten voor hen die passen bij hun situatie en vraag. Ik maakte gebruik van de eilander-organisaties. Zodat dit een positieve uitwerking heeft op de eilander werkgelegenheid.

Sociale Kaart van Schiermonnikoog

Om in een oogopslag overzicht te hebben op de zorg & welzijnsvoorzieningen van het eiland maakte ik een sociale kaart. Eigenlijk een kaart die nooit af is en continu in verandering. Dit is vooralsnog het resultaat:

schiermonnikoogesther.jpg

Integrale dienstverlening van Haute Equipe

Op Schiermonnikoog heb ik samen met mijn collega’s van Haute Equipe een integraal aanbod neer kunnen zetten. Van afbouw van de oude welzijnsorganisatie tot aan opbouw van de nieuwe organisatie: het Team Zorg & Welzijn, onderdeel van de Gemeente Schiermonnikoog. Met de juridische, financiële en sociaal domein kennis die Haute Equipe allemaal in huis heeft kunnen wij dat. Als Haute Equipe bieden we totaalpakketten aan die als een maatpak passen bij de situatie en context.  Op Schiermonnikoog en op ieder Waddeneiland en Gemeente aan de wal.

 

Terug naar overzicht
esther-1.jpeg
Esther Sarphatie
Senior adviseur
esther-1.jpeg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.