Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Zo ondersteunt Thom gemeente Gouda in hun transitie naar dementievriendelijke gemeente

thumbnail.thom-10.png

Dagelijks leggen onze adviseurs de basis voor maatschappelijk resultaat. Bij de ene opdracht is het zonneklaar wat de effecten zijn op mens, milieu en de maatschappij. Bij de ander lijkt dit in eerste instantie minder voor de hand liggend. Om een inkijkje te geven hoe elke Haute Equiper bijdraagt aan een betere wereld, verbinden we in deze rubriek een adviesopdracht aan één van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat is dé wereldwijde duurzaamheidsagenda waaraan de VNG en ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Deze keer de opdracht van Thom bij de gemeente Gouda als projectleider dementievriendelijke gemeente.


De cijfers rondom dementie

Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting explosief stijgen. Volgens Alzheimer Nederland zijn er in 2040 meer dan een half miljoen mensen met de diagnose dementie. Dit aantal zal verder oplopen naar ruim 620.000 mensen in 2050. Deze toename komt onder andere door vergrijzing. Een andere zorgwekkende ontwikkeling is het aantal mensen met dementie dat langer thuis woont, naar schatting zo’n 70%. Veranderingen in het zorgstelsel en het personeelstekort in de zorg zijn hier de belangrijkste oorzaken van, wat maakt dat er een groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers en de gemeenschap.


Op naar een dementievriendelijke gemeente

Ook gemeente Gouda ziet zich geconfronteerd met een grote stijging van het aantal mensen met dementie. Daarom zet gemeente Gouda proactief in op het worden van een dementievriendelijke gemeente. Onze adviseur Thom heeft hier met het opzetten van een bewustwordingscampagne rondom dementie een actieve bijdrage aan geleverd. Doel 10 van de duurzame ontwikkelingsdoelen richt zich op het terugdringen van ongelijkheid. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te kunnen maken van de sociale infrastructuur van een land en van de gemeente. De beweging van Gouda naar een dementievriendelijke gemeente kan dan ook duidelijk gelinkt worden aan dit doel. "Door actief in te zetten op een dementievriendelijke gemeente, ontstaat er een gemeenschap waarin dementie wordt geaccepteerd en mensen met dementie op een gelijkwaardige manier kunnen blijven participeren."

Om een dementievriendelijke gemeente te worden, zet gemeente Gouda in op de volgende onderdelen:

  1. Vergroten van kennis over dementie en het herkennen van het ziektebeeld binnen het gemeentehuis en de gemeenschap; 
  2. Actief samenwerken met partijen zoals maatschappelijke instellingen, Alzheimer Nederland en regionale dementienetwerken;
  3. Mogelijk maken van begeleiding op maat voor dementerenden en hun mantelzorgers;
  4. Stimuleren van inwoners en bedrijven om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. 


Gelijkheid verzekeren door geschikte beleidslijnen
 

Door als projectleider in te zetten op het ‘verzekeren van gelijke kansen en ongelijkheden wegwerken, ook door het afvoeren van discriminerende praktijken en door het bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht’ (subdoel 10.3), kwam een dementievriendelijke samenleving voor de gemeente Gouda stapje voor stapje dichterbij. "Om inzichtelijk te krijgen wat er nodig was om tot meer gelijkheid te komen, is de dementiescan van Alzheimer Nederland uitgevoerd. Hieruit kwam allereerst naar voren wat het belang is van kennis over dementie. Maar ook hoe je als gemeenschap beter met deze ziekte omgaat, waardoor mensen met dementie mee kunnen blijven doen met de maatschappij en ze langer thuis kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving."

goed-omgaan-met-dementie.jpg

Succesvolle bewustwordingscampagne

Om 'beleid te voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt' (subdoel 10.4), is er met betrokken organisaties de bewustwordingscampagne ‘GOED omgaan met dementie’ opgezet. Mensen met een klantcontactberoep, zoals kappers en tandartsen, zijn opgeroepen een online training te volgen over dementie. Daarin is te leren hoe zij dementie kunnen herkennen en wat zij kunnen doen om mensen met dementie te helpen als ze het even niet meer weten. Veel Goudse organisaties hebben de training gevolgd. Verschillende organisaties dragen nu als ambassadeur uit waarom het zo belangrijk is om meer over dementie te weten en de training te volgen." De campagne wordt daarom ook in 2024 doorgezet, zodat nog meer mensen en organisaties bereikt worden en weten hoe zij mensen dementie kunnen herkennen en hen kunnen ondersteunen. 


Wil je ook bijdragen aan een groenere, eerlijkere en betere wereld? We hebben meerdere vacatures als adviseur binnen het publieke domein. Neem eens een kijkje op onze vacature-pagina.

Terug naar overzicht
Thom van Veen - Adviseur Sociaal Domein Haute Equipe
Thom van Veen
Adviseur Sociaal Domein
thumbnail.thom-10.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.