Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De opdracht van Sanne van Gameren

profielfoto-sanne.jpg

De sociaal domeiners van Haute Equipe zitten door heel het land ‘op’ opdracht. Maar, wat voor opdrachten? En wat doen ze precies? In deze rubriek willen we jou zo nu en dan kennis laten maken met onze adviseurs en de opdrachten die zij doen. Deze keer: Sanne van Gameren

Pas in 2017 kregen de problemen met de kinderopvangtoeslag de aandacht die ze al eerder hadden moeten krijgen. En dat terwijl de problematiek al sinds 2004 bestond. Een samenwerking tussen Trouw en het RTL Nieuws bracht de kinderopvangtoeslagenproblematiek aan het licht, waarna de Tweede Kamer in 2019 een onderzoek instelde naar wat later de toeslagenaffaire zou gaan heten. Duizenden gezinnen werden onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag, waardoor veel gezinnen in de financiële problemen raakten. Vier jaar later wachten veel Nederlanders nog steeds op een passende afhandeling, die niet alle littekens weg zal kunnen nemen.  

Al doende leren
Sanne van Gameren probeert sinds september 2022 namens de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, gezamenlijk de BAR-organisatie, bij te dragen aan in ieder geval enige verlichting van de gevolgen van de toeslagenproblematiek. Zij doet dit als beleidsadviseur toeslagenaffaire. ‘Ik maak deel uit van een hulpteam dat uit negen personen bestaat. Ikzelf volg de landelijke en regionale ontwikkelingen en probeer deze naar onze praktijk te vertalen. Ik informeer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook over onze praktijk. Het is een wisselwerking’. Daarnaast ondersteunt Sanne de projectleider en is ze de schakel tussen het hulpteam en het Uitvoeringsteam Herstel Toeslagen (UHT).

De wisselwerking met de VNG is een belangrijke. Zij bieden bijvoorbeeld procesbegeleiding aan de gemeenten aan. ‘Dat is heel fijn, omdat het voor iedereen nieuw is en er heel veel vragen zijn. Neem bijvoorbeeld de kindregeling. Die bestaat sinds november, maar hoe moet je dat als gemeente precies organiseren en uitvoeren? Hoe bied je kinderen van gedupeerde ouders brede ondersteuning?’

Hulpteam
Naast Sanne en de projectleider bestaat het hulpteam uit zeven collega’s. ‘Ze staan in contact met de gedupeerde ouders, met als doel hen zo goed mogelijk te helpen. Nog steeds melden nieuwe gedupeerden zich bij de Belastingdienst; mensen die er eerder emotioneel nog niet aan toe waren of zich eerst over het wantrouwen in de overheid heen moesten zetten’.    

‘Toen ik in september 2022 begon, trof ik heel gedreven medewerkers met diverse expertises aan; financiën, hulpverlening, participatie. Zij proberen één aanspreekpunt te vormen - zodat de inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd - en echt met de inwoners mee te denken en maatwerk te bieden. Daar hebben zij ook de vrijheid voor, omdat er vanuit het Rijk weinig beleidskaders zijn. De vraag die steeds centraal staat is; hoe kan de inwoner zijn leven weer oppakken? Soms is een luisterend oor genoeg, soms is er veel meer nodig’.

Het antwoord op die vraag kan verschillen. ‘Een aantal ouders hebben financiële hulp nodig, terwijl anderen gebaat zijn bij emotionele ondersteuning. Omdat er weinig beleidskaders zijn kan het antwoord op eenzelfde vraag tussen gemeenten ook verschillen’.  

Een bijdrage leveren
Het vertrouwen van veel van de gedupeerden in de overheid, of dat nu de landelijke, provinciale of lokale overheid is, heeft een knauw gekregen. ‘We proberen het vertrouwen van die groep in de overheid te herstellen. Dat doen we door met hen open het gesprek aan te gaan, een luisterend oor te bieden, de goede vragen te stellen en vervolgens de juiste hulp of ondersteuning te bieden’.

‘Ik ben heel blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de hulp die de slachtoffers krijgen. Bijvoorbeeld door, samen met gedupeerde ouders, een ingewikkelde regeling zoals de kindregeling begrijpelijk te maken voor een breed publiek.  

Terug naar overzicht
roeland-1.jpg
Roeland Dubbeld
Adviseur sociaal domein
profielfoto-sanne.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.