Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De opdracht van Robert Zuidema

image004.jpg

De sociaal domeiners van Haute Equipe zitten door heel het land ‘op’ opdracht. Maar, wat voor opdrachten? En wat doen ze precies? In deze rubriek willen we jou zo nu en dan kennis laten maken met onze adviseurs en de opdrachten die zij doen. Deze keer: Robert Zuidema

‘Ik kreeg van de gemeente Dronten de opdracht te onderzoeken of er behoefte is aan jongerenparticipatie. En, zo ja; in welke vorm?’ Voor Robert was dit een aansprekende en uitdagende opdracht. Wat hem heeft geholpen is zijn ervaring binnen de hulpverlening en welzijn en daarmee met het onderwerp jongerenparticipatie.

Na jaren als jongeren- en participatiecoach gewerkt te hebben maakte Robert in 2022 de overstap naar Haute Equipe, om zijn blik te verbreden en ook eens in andere keukens te kijken. En anders is het. ‘Waar ik voorheen een projectplan bij mijn leidinggevende indiende en we vervolgens samen bepaalden of het haalbaar was, heb je in een gemeentelijke organisatie met meerdere schrijven te maken en duurde het even voordat ik wist hoe de hazen in een gemeentelijke organisatie lopen’. 

Jongerenparticipatie
Robert had snel een idee hoe het vraagstuk van de gemeente Dronten aan te pakken. ‘Voor mij is het heel logisch om deze vraag te beantwoorden met de uitvoerende partners in de gemeente. Met hen het gesprek te voeren. Dan sluit je echt aan op de behoefte van de uitvoering. Iets wat je als beleidsmedewerker altijd moet beogen. Maar, welke partners zijn er in de gemeente en welke heb ik sowieso nodig?’ Robert ging hierover in gesprek met zijn collega’s en werd zo op het spoor van onder andere de jongeren van de kerk, de studentenvereniging en het jongerenwerk gebracht. ‘Wat speelt daar? Waar is behoefte aan? Je kunt wel een, zoals in veel gemeenten, jeugdparticipatieraad opstellen, maar dan krijg je de geijkte invulling en mis je veel behoeften van jongeren die daar doorgaans niet in vertegenwoordigd zijn’.

‘Ik ging veel op pad om met de partners in gesprek te gaan. Iets wat mijn collega’s is opgevallen. Ook omdat ik hen steeds op de hoogte hield van waar ik mee bezig was. Afstemming in een proces als deze is van groot belang. Het creëren van een breed draagvlak - zowel intern als buiten het gemeentehuis - is cruciaal. Ik wilde voorkomen dat mijn uiteindelijke advies een verrassing zou zijn voor mijn collega’s en de netwerkpartners’.  

Schijnparticipatie
Voor Robert was niet zozeer het organiseren van een mogelijkheid voor jongeren om te participeren de uitdaging, maar het voorkomen van schijnparticipatie. ‘Waar kunnen de jongeren écht over meepraten?’ En, welke vorm past daarbij? ‘Om die vragen te beantwoorden heb ik ook naar andere gemeenten gekeken; hoe hebben zij het georganiseerd? En als het in een gemeente is gestopt; waarom dan?’  

‘Het resultaat was een advies aan het college; wijs een ambassadeur binnen én buiten de gemeentelijke organisatie aan die actief aan de slag gaan met participatie, die echt zorgen voor verbinding tussen de gemeente en de jongeren en gaan voor de betrokkenheid van jongeren. Mijn advies was de externe ambassadeur onder te brengen bij welzijnswerk, als eerste aanspreekpunt voor jongeren’.   

Inmiddels is dit advies overgenomen door het college van de gemeente Dronten en zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar. Daarmee zal de realisatie in dit jaar van een jongerenpanel een feit zijn.

Terug naar overzicht
image004.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.