Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De opdracht van; Aglaja Gerrits

aglaja.png

De sociaal domeiners van Haute Equipe zitten door heel het land ‘op’ opdracht. Maar, wat voor opdrachten? En wat doen ze precies? In deze rubriek willen we jou zo nu en dan kennis laten maken met onze adviseurs en de opdrachten die zij doen. Deze keer: Aglaja Gerrits.

“Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen”, valt te lezen op de website van het actieprogramma. Haute Equipe-adviseur Aglaja Gerrits was van september 2021 tot en met december 2021 projectleider binnen het programma Kansrijke Start in de regio Parkstad Limburg. Aglaja: “De regio Parkstad is een pilotregio omdat er veel ongewenste- en risicozwangerschappen zijn. De verbinding tussen het medische en sociale domein – via het programma Kansrijke start - kan dat terugdringen”.  

“Ik verving iemand die met zwangerschapsverlof was. Je stapt dan in een bestaande structuur, voor een redelijk afgebakende opdracht; het operationeel krijgen van een overlegtafel en het uitwerken van een digitaal zorgpad”.

Positionering
In de regio Parkstad is Kansrijke start ondergebracht bij de GGD Parkstad. Besluitvorming vindt door de GGD en de gemeenten gezamenlijk plaats. Onder een programmaleider Kansrijke start werken diverse projectleiders - waaronder Aglaja - samen met de gemeenten, GGD en partners uit de zwangerschapszorgketen aan verschillende vraagstukken. Denk daarbij, naast de overlegtafel en het digitale zorgpad, aan centering pregnancy, extra kraamzorgondersteuning en scholing op het gebied van positieve gezondheid. Iedere gemeente heeft daarnaast een zogenoemde lokale coalitie georganiseerd; een groep partners die in een gemeente actief is in de zwangerschapszorgketen en met elkaar samenwerkt binnen het programma Kansrijke start. In deze context werkte Aglaja aan de overlegtafels en het digitale zorgpad.   

Overlegtafel
Aan een overlegtafel worden zwangere vrouwen en jongeren tot de leeftijd van twee jaar besproken waar sprake is van risicofactoren zoals schulden, (jonge) kwetsbare ouders, relatieproblematiek of persoonlijke problematiek. “Ik heb ervoor gezorgd dat er een werkproces en een visual is uitgewerkt dat gebruikt kan worden om ketenpartners goed te informeren over de overlegtafels; het doel, de route en wie betrokken is. Maar ik heb met de gemeenten ook nagedacht over inbedding van de AVG (meer informatie) en heel concrete zaken; hoe moet het aanmeldformulier eruit zien?  Het doel was overlegtafels in november 2021 operationeel te hebben in de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. Uiteindelijk is dat gelukt. In de uitwerking van zo’n lokale overlegtafel is er ruimte voor verschillen. De kunst is wel het regionaal zo veel mogelijk gelijk te trekken. Daar richtte mijn aandacht zich met name op”.

Maar, geeft Aglaja aan, operationaliseren is stap een. Daarna vindt misschien wel het belangrijkste werk plaats; het bedachte werk op de juiste plekken laten landen. “Dat is een uitdaging omdat je te maken hebt met communicatie binnen de gemeenten, tussen de gemeenten, en tussen de gemeenten en medische- en welzijnspartners”.      

Digitale zorgpad
“Het digitale zorgpad, ook wel routekaart, is een sociale kaart voor professionals. Als je ouders met een verstandelijke beperking voor je hebt; door welke partij kunnen zij ondersteund of geholpen worden?” Het instrument zorgpad wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). “De kunst was dit instrument in iedere gemeente volledig gevuld te krijgen. Je moet alle betrokkenen bij elkaar hebben, en de lokale situatie in het landelijke format zien te krijgen. En als dat eenmaal gelukt is vraagt het veel onderhoud. Je moet als gemeente en als regio een manier vinden om alle informatie up-to-date te houden. Het zorgpad is een goed idee, maar hoe het in de praktijk gaat werken?”   

Al met al
“De grootste uitdaging was het op de juiste plekken laten landen van wat je hebt geoperationaliseerd. Hoe zorg je ervoor dat wat je met elkaar hebt bedacht, op de werkvloer niet wegsijpelt?”

“Het onderwerp raakt me, vanuit mijn tijd bij de Raad voor de kinderbescherming. Ik ben benieuwd of je over tien tot twintig jaar de vruchten van dit programma kan zien. Is het aantal rokende ouders, ongewenste en minder goed begeleide zwangerschappen afgenomen? Zijn de huidige trends dan doorbroken?”

Terug naar overzicht
roeland-1.jpg
Roeland Dubbeld
Adviseur sociaal domein
aglaja.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.