Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De opdracht van……

lv2.jpg

De sociaal domeiners van Haute Equipe zitten door heel het land ‘op’ opdracht. Maar, wat voor opdrachten? En wat doen ze precies? In deze rubriek willen we jou zo nu en dan kennis laten maken met onze adviseurs en de opdrachten die zij doen. Deze keer: Hannah Kisman.

Vanachter een laptop in haar eigen woonkamer werkt Hannah als beleidsadviseur Werk & Inkomen nu een jaar voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dat ze maar een paar keer op locatie heeft kunnen werken (de reden laat zich raden) maakt het uitvoeren van haar opdracht er niet bepaald gemakkelijker op. “Het vinden van de wegen in een organisatie die je alleen online kent is lastig”. Dat is extra uitdagend als je ieder onderwerp kort beetpakt, voordat je met een volgend onderwerp aan de slag gaat. SROI, TONK, TOZO, inburgering; Hannah heeft het allemaal voorbij zien komen. Vanaf half maart mag zij zich buigen over de compensatieregeling energie en het re-integratie- en participatiebeleid.

Inburgering
Extra veel voldoening heeft Hannah gehaald uit de periode waarin haar focus lag op de implementatie van de Wet inburgering 2021 (ingegaan op 1 januari 2022), die de gemeente Leidschendam-Voorburg ook voor Wassenaar en Voorschoten uitvoert. Op de ingangsdatum van de wet lagen er onder andere een beleidsplan, beleidsregels en overeenkomsten met partners. “Mijn aandacht richtte zich op de vertaling van deze documenten naar de uitvoering. Als gemeente ben je nu bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het afnemen van een brede intake bij iedere inburgeraar. Op basis van de informatie uit zo’n intake wordt het inburgeringstraject – dat in principe drie jaar duurt – in een plan vastgelegd. Samen met collega’s heb ik mij beziggehouden met het zo goed mogelijk inregelen van de brede intake. Hoe kan de consulent van de gemeente de inburgeraar in tien weken op verschillende leefgebieden zo goed mogelijk leren kennen? En hoe kunnen we al die opgehaalde informatie vertalen naar een persoonlijk plan? ”

Helemaal zelf het wiel uitvinden hoefde Hannah niet. Naast de betrokkenheid van kennisorganisatie Divosa en de samenwerking met regiogemeenten heeft zij nadrukkelijk de verbinding gezocht met de partners, waaronder VluchtelingenWerk. “Bij onze partners zit veel kennis, zij hebben praktijkervaring. Het is de kunst de interne wereld (beleid en uitvoering van de gemeente) op een lijn te krijgen, en die interne realiteit en de externe partijen, zoals VluchtelingenWerk, bij elkaar te brengen. De Wet inburgering is een grote verandering voor alle betrokkenen. Een deel van de rol die VluchtelingenWerk had, is nu de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat is even wennen, maar ik vind dat iedereen dat goed doet”.

Vooruitblik
Helemaal af is de implementatie van de Wet inburgering niet. “Dit jaar, dat we als doorontwikkeljaar zien, moeten de overige onderdelen van de gemeentelijke organisatie waar inburgering aan raakt verder verbonden worden, om inburgering zo integraal mogelijk aan te kunnen vliegen. Daarnaast kent de wet een aantal evaluatiemomenten die de tijd bieden om intern en met de partners te kijken naar wat we hebben bedacht. Werkt dat ook goed in de praktijk? Verder willen we als organisatie nog meer cultuursensitief werken. Consulenten gaan daarin getraind worden”.

“Als inburgeraars zich echt gehoord voelen, dan ben ik er trots op dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ik en alle partners hebben bij het uitdenken van elke stap de mens centraal gezet”.

Collega worden van Hannah?
Ben je enthousiast geworden van dit verhaal? Neem gerust een kijkje op onze vacaturepagina en wie weet mag jij ook binnenkort onze klanten met passie bedienen. Zie hier bijvoorbeeld de vacature medior adviseur sociaal domein ter inspiratie: https://haute-equipe.nl/vacatures/16_medior-adviseur-sociaal-domein

Terug naar overzicht
roeland-1.jpg
Roeland Dubbeld
Adviseur sociaal domein
lv2.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.