Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De groepsopdrachten van onze trainees bij de Gemeente Breda

breda-trainees-1.png

Als onderdeel van het traineeprogramma van Haute Equipe voeren wij momenteel twee opdrachten uit voor de gemeente Breda. Met het oog op de uitvoering van deze opdrachten is de groep opgedeeld in twee kleinere groepen van zes trainees. In elke groep is sprake van een verscheidenheid aan studieachtergronden. Denk hierbij aan studierichtingen als Bestuurskunde, Rechten, Politicologie, Banking & Insurance, maar ook aan Bedrijfskunde MER en Change Management. Door deze verscheidenheid aan achtergronden kunnen beide opdrachten vanuit diverse kanten belicht worden, zodat de opdracht zo breed mogelijk uitgevoerd wordt.

De eerste groep is bezig met een opdracht op het gebied van subsidies. Binnen gemeente Breda vindt alleen de administratie bij het subsidieloket plaats. De rest van het proces wordt versnipperd door de organisatie uitgevoerd. Aan de trainees van Haute Equipe de taak om onderzoek te doen naar de vraag of er één centrale plek voor het subsidieproces kan worden ontwikkeld en, zo ja, wat hiervoor nodig is. Dit wordt per subsidie uitgezocht.

De tweede groep trainees is bezig met een opdracht in het sociale domein. De gemeente Breda is sinds 2015 volledig verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inwoners op het gebied van zorg, participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Dit heeft gevolgen gehad voor het inkoop-en contractmanagement binnen de gemeente, omdat nu van haar verwacht wordt dat zij zelfstandig de benodigde zorg voor haar klanten inkoopt en het contractmanagement uitvoert. De gemeente Breda heeft drie ketens ingericht (keten jeugd, keten Wmo en keten participatie), maar ziet ruimte voor een efficiënter proces. De opdracht voor de tweede werkgroep is om op zoek te aan naar een integrale manier van werken op het gebied van het inkoop-en contractmanagement.

Door het uitvoeren van deze opdrachten leren wij werken in groepsverband. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de planning, de taakverdeling en invulling van de opdracht. Door verschillende feedbackmomenten worden wij gestuurd en begeleid vanuit de gemeente Breda en Haute Equipe, zodat de verwachtingspatronen goed afgestemd blijven.

Kortom: Een leerzaam en interessant project!

Dit bericht is samengesteld door onze opdrachtgever en collega's.
Meer weten over onze trainees of hun beschikbaarheid? Neem dan contact op via info@haute-equipe.nl of bel 023-5471913.

Terug naar overzicht
breda-trainees-1.png

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.