Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

De gemeente Vught stuurt effectiever dankzij Quickscan

vught.jpg

De gemeente Vught laat zich kenmerken als een innovatieve gemeente met stevige ambities. Ze opereert in een snel veranderende, dynamische samenleving. Van daaruit is de behoefte ontstaan om inzicht te verschaffen in de sterke en zwakke processen van de domeinen binnen de gemeente Vught. De Quickscan van Haute Equipe helpt hierbij.

De uitdaging: beter kunnen sturen op bedrijfsvoering

Ten behoeve van de Quickscan is een ‘’stoplichtenrapportage’’ uitgevoerd, waardoor de afdeling Bedrijfsvoering beter kan sturen op de processen en er ruimte ontstaat voor optimalisatie. Hiermee ook vooruitlopend op, en rekening houdend met, de verwachting dat de komende jaren vanuit de landelijke en lokale overheid steeds meer maatregelen komen die financiële consequenties hebben.

Het doel van de Quickscan is: in een korte tijd inzicht verschaffen in processen binnen een afdeling van een gemeente. Om inzicht te krijgen in de processen, zijn interviews gehouden met medewerkers van het team en de belangrijkste afnemers van de producten van dit team binnen de gemeentelijke organisatie. De adjunct-directeur van de gemeente Vught heeft hierover het volgende gezegd: ‘’Haute equipe heeft ons inzicht gegeven in de rollen en processen binnen de afdeling en heeft ons daarnaast handvaten gegeven om efficiënter en meer effectief  te werken.’’ 

Het resultaat: meer samenhang en inzicht

Mede aan de hand van de interviews is een analyse gemaakt van de processen doormiddel van de kleuren van een stoplicht: groen, oranje en rood. Bij de kleur rood is een directe actie noodzakelijk. De QuickScan heeft een aantal concrete verbeter- en actiepunten opgeleverd die op dit moment binnen de afdelingen worden opgepakt.

Onze Hendrik Jan Catsburg, senior adviseur bij Haute Equipe, kan ook andere gemeenten helpen een Quickscan uit te voeren. En om met de woorden van Hendrik Jan te spreken: ‘’Wat mij opvalt is dat er een enorme informatiehonger heerst binnen gemeenten en dat er een grote wil en bereidheid is om dingen nóg beter te doen. Wij hopen daar als Haute Equipe een steentje aan te kunnen bijdragen’’.

 

 

Terug naar overzicht
hendrikjan.jpeg
Hendrik Jan Catsburg
Senior adviseur
vught.jpg

Samen met ons leg je de basis voor maatschappelijk resultaat.